Nový občanský zákoník: Odškodnění podle zásad slušnosti | SvetMotoru.cz
Svět Motorů
Vstup pro předplatitele
Zapomněli jste heslo?

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

13. 11. 2013
Zbyněk Drobiš

Nový občanský zákoník: Odškodnění podle zásad slušnosti

Od ledna platí nový občanský zákoník

Od Nového roku začne platit nový občanský zákoník, měnící přístup k odškodnění nemajetkové újmy způsobené při dopravní nehodě. Co se změní a jaká je hodnota zdraví podle současného práva?

(více v čísle 45/13)

Obecně platí, že pokud dojde při dopravní nehodě k újmě na zdraví, má poškozený nárok na jednorázové odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Dnes se výše nároků vypočítává podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR (č. 440/2001 Sb.), která vychází z bodového principu a hodnota jednoho bodu činí 120 korun.

Z hlediska bolestného je například ztráta jednoho zubu stanovena na 10 bodů, tedy 1200 Kč. Došlo v důsledku dopravní nehody k amputaci ruky a musí ji nahradit protéza? Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění stanovuje hodnotu až 1400 bodů, tedy částku ve výši 168 000 Kč.

Málokdo z nás by byl ochoten za takovou částku „směnit“ svou ruku. Naštěstí vyhláška stanovuje, že ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele může soud výši odškodnění stanovenou podle této vyhlášky přiměřeně zvýšit. Jak je situace složitá, ukazuje fakt, že na tuto jednu větu ve vyhlášce je navázáno značné množství judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, která stanovuje okruh předpokladů důležitých pro zvýšení odškodnění nad rámec základního bodového ohodnocení.

Až soud rozhodl

Dost bylo teorie, pojďme si představit jeden reálný případ ze soudní praxe, na kterém zjistíme skutečné možnosti zvýšení odškodnění dle případu, který splňuje podmínku „hodných mimořádného zřetele“. Účastník dopravní nehody utrpěl velmi vážná zranění v pětadvaceti letech. Následovalo náročné, dlouhé léčení a rehabilitace. Nyní trpí bolestmi a depresemi, lehce se unaví, v omezené míře se může zabývat sportovními aktivitami, kterým se aktivně před nehodou věnoval, a není možné, aby pracoval na dosavadní pozici. Odškodnění ztížení společenského uplatnění bylo v základním bodovém ohodnocení stanoveno na částku 350 000 Kč. V rámci soudního sporu o navýšení bylo nakonec celkové odškodnění 1 350 000 Kč. Došlo tedy k navýšení o milion!

Kdo se nevzdává, vyhrává. Soudní bitva nebyla jednoduchá, ale poškozený tak získal adekvátní odškodnění nemajetkové újmy ztížení společenského uplatnění. Posouzení, na jak vysoké zvýšení odškodnění má poškozený nárok, není vůbec snadné. Komplexně se posuzují vlivy újmy na zdraví do sociálního, rodinného, pracovního a kulturního života poškozeného. Pokud nastane amputace ruky u profesionálního houslisty, bude odškodnění mnohem vyšší než u průměrného člověka.

Dnes platné paušální odškodnění pozůstalým sice může odpovídat principu rovnosti ve společnosti, ale neodpovídá reálnému životu. Jak velký je rozdíl mezi úmrtím milovaného manžela, který měl fungující manželství se svou ženou, a takového, jejž manželka opustila a již se nestýkají? Rovněž tato částka nemůže odčinit v plném rozsahu veškerou nemajetkovou újmu způsobenou nejbližším příbuzným. Z těchto důvodů se dnes mnozí pozůstalí domáhají vyšších částek odškodnění žalobou z titulu ochrany osobnosti. Pokud měli skvělý vztah se zesnulým, mohou vysoudit další částky v řádech statisíců. Naštěstí se tento koncept paušálního odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých od příštího roku opouští.

Paušál končí

S účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 přichází výrazná změna odškodnění újmy na zdraví. Hlavní změnou je, že dochází ke zrušení zmiňované vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb. Tedy již žádné body ani tabulky pro výpočet odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění. To na jednu stranu znamená šanci na adekvátní odškodnění, avšak taktéž klade nároky na argumentaci poškozeného pro jeho získání.

Zákon tedy bude nově stanovovat, že při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy. Pokud vznikla poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Když nelze výši náhrady takto určit, stanoví se „podle zásad slušnosti“. Jenže pojetí této zásady nebude v prvních letech účinnosti nového občanského zákoníku snadnou právní disciplínou – bude záležet zejména na rozhodovací praxi soudů. Později ustálení v přístupu Nejvyšším soudem.

Názor autora

Od ledna bude ve většině případů nutné vyhledat dobrého právníka se zaměřením na náhrady škody na zdraví a ochranu osobnosti k posouzení nároků na odškodnění. Pouze znalost judikatury a dostatek procesních zkušeností můžou poškozenému zajistit, že mu bude přiznáno odškodnění v plné výši, ať již v mimosoudním nebo soudním jednání. Principy odškodnění újmy na zdraví nejsou vůbec jednoduché a zejména od příštího roku s účinností nového občanského zákoníku bude kladen důraz na kvalitní argumenty a přístup ve vyjednávání pro odškodnění nemajetkové újmy. Autor je právník a publicista

Vyšlo v časopisu

Svět motorů
45 / 2013 Objednat číslo Další články z čísla
Sdílej na facebooku
 

Archiv PDF

Zaregistrujte se zdarma
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Pokračujte zde!
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851