Úřední buzerace: Chyba vznikla. Ale co s ní? | SvetMotoru.cz
Svět Motorů
Vstup pro předplatitele
Zapomněli jste heslo?

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

Úřední buzerace: Chyba vznikla. Ale co s ní?

Změny v řidičských oprávněních dělají zmatek

Loňská novela zákona o silničním provozu přinesla kromě možnosti řídit stopětadvacítkový skútr s doklady na osobní auto také změny v tažení přívěsu. A pár chyb, které vnesly zmatek mezi motoristy, autoškoly i odbornou veřejnost.

(více v čísle 1/14)

Loňský leden byl pro české řidiče doslova revolucí. Jenže si toho jen málokterý z nich všiml. Od 19. ledna 2013 totiž platí novinky kolem vymezení řidičských oprávnění, které ovlivňují snad každého motoristu v Česku. Tou nejvíce připomínanou byla možnost řízení skútrů do 125 kubíků s doklady na osobní auto. Jenže úplně zapadly další změny, které možná běžný řidič pocítí silněji. Jsou zatíženy chybami a nejasnostmi, které se za celý rok nepodařilo vyřešit!

¾ tuny není mez!

Rozhodně víc řidičů tahá za autem či dodávkou přívěsné vozíky (při našem letmém testu jsme napočítali „kouli“ na 4 z 10 aut na parkovišti), než kolik se jich najednou rozhodlo brázdit silnice za řídítky stopětadvacítkového skútru. Z autoškoly si přitom většina z nich pamatuje, že za vozidlem o celkové hmotnosti do 3500 kg se smí se samotným řidičákem skupiny B tahat jen vozík do 750 kg. Tak to ostatně najdete i v platném znění zákona č. 361/2001 Sb., o silničním provozu.

Jenže podle evropské směrnice 2006/126/ES v aktuálním znění platí i varianta vlečení přípojného vozidla nad 750 kg, pokud celková hmotnost soupravy nepřesáhne 3500 kg. Jak je vůbec možné, že tuto možnost vůbec česká novela zákona z 19. ledna 2013 neobsahuje?

„V různých členských státech je rozpor mezi obsahem této skupiny, nevýhodně pro držitele řidičského oprávnění uděleného v České republice,“ našlo ministerstvo chybu už po čtrnácti dnech platnosti novinky. Jenže současně říká, že není jejím viníkem. Omyl se stal v překladu, který resort dostal od unijních orgánů k dispozici. „Texty evropských směrnic či nařízení jsou ofi ciálně překládány orgány Evropské unie. Znamená to, že k chybě při převodu textu do českého jazyka došlo pravděpodobně u lidí, kteří mají v EU na starosti adaptaci dokumentů do jednotlivých národních jazyků,“ říká Martin Novák z ministerstva s tím, že takový překlad vyšel i ve Věstníku EU. Pokud by byla chyba očividná, prý by na ni přišli porovnáním se zněními v jiných zemích. Jenže této si nikdo nevšiml…

Pěkně popořádku

Viník tedy nejspíš zůstane nepotrestán. Jenže mnohem závažnější je, že ani po roce čeští motoristé pořádně nevědí, co vlastně smí za čím táhnout. Ministerstvo dopravy, policie a obecní úřady řeší situaci tak, že pracují s upraveným výkladem: podle něj smíte táhnout i přívěsné vozidlo nad 750 kg, jestliže se vejdete do 3500 kg celkové hmotnosti soupravy.

Jen pokud absolvujete doplňkovou zkoušku na rozšíření rozsahu skupiny B (slangově B96) v autoškole, můžete se dostat až na celkovou hmotnost 4250 kg. Výhodou je, že na to stačí jedno dopoledne, zaplatíte dohodnutou cenu (okolo 2500 Kč), poplatek úřadu 700 Kč, a nemusíte navíc ani absolvovat test z pravidel silničního provozu. Týká se to všech držitelů řidičského oprávnění skupiny B, nikoliv pouze těch, kteří ho získali po 19. lednu 2013.

Když si připlatíte a absolvujete skupinu B + E, můžete táhnout vozíky těžší. Jenže to s sebou nese i další zmatky. Chybí totiž navázaná novelizace zákona o autoškolách. A ty se zlobí, že musejí vyučovat podle nelogických pravidel. „Takže se dnes paradoxně na výcvik skupiny B + E toleruje i souprava podstatně menší a lehčí než na B96. Přitom B + E je vyšší skupina než B96,“ kroutí hlavou předseda Asociace autoškol Ondřej Horázný. Jako příklad takové soupravy dává fabii s tunovým vlekem. „Stačilo by doplnit pár slov, že pro B + E nesmí výcviková souprava splňovat podmínky pro skupinu B,“ doplňuje kolegu Miloš Šlajchrt, provozovatel autoškoly ve Slaném.

Chyby stojí peníze

Nabalují se i další nejasnosti, které přinesla změna podmínek po 19. lednu loňského roku. „Začátkem října jsem dostal dotaz na rozšíření výcviku s požadavkem přívěsu a návěsu s možností řídit i traktor s vlekem,“ vzpomíná zmíněný instruktor Miloš Šlajchrt. Podle svého nejlepšího svědomí žákovi vysvětlil, že bohužel od ledna loňského roku již nelze při absolvování skupiny CE získat plný traktor s přívěsem, musí tedy absolvovat výuku i výcvik pro obě skupiny.

Dohodl se proto s žákem na sdruženém výcviku a zahájili ho v půlce října – tedy když byla na světě nová metodika, jíž byly obce a krajské úřady informovány o tom, že při získání CE bude automaticky zrušeno omezení pro skupiny T (přívěs do 750 kg). „Nechápu, proč jsme o této zásadní změně nebyli informováni my a poškozovali nejen sebe, ale i zákazníka,“ zlobí se majitel autoškoly. „Jen náhodou jsem se v prosinci na semináři dozvěděl, že omezení pro traktory bylo zrušeno. Kontaktoval jsem žáka, omluvil se a část školného vrátil,“ říká živnostník, kterému tím vznikla škoda ve výši několika tisíc korun. Samozřejmě i žákovi kvůli zbytečně strávenému času (aspoň ho prý naučili couvat s dvounápravovým vlekem). „Žádnou škodu vymáhat nebudu, už jsem si tady zvykl na ledacos. Jen mi poslední dobou přijde těch přehmatů nějak moc,“ končí Šlajchrt.

Jaké je řešení? Poslanecká sněmovna, která po roce konečně dokáže přijmout správně znějící novelu zákona. Předložena byla už 18. 4. 2013 jako sněmovní tisk 985. První čtení proběhlo, před druhým se stihla sněmovna rozpustit. A pak se musí odstranit i další legislativní zmetky, které s tím souvisí! Například pravidla pro vracení některých oprávnění poté, co o ně řidič přijde. Musí složit zkoušku na všechny skupiny, nebo jen některé?

 

Vyšlo v časopisu

Svět motorů
1 / 2014 Objednat číslo Další články z čísla
Sdílej na facebooku
 

Archiv PDF

Zaregistrujte se zdarma
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Pokračujte zde!
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851