Úřední buzerace: My ne, to šoféři | SvetMotoru.cz
Svět Motorů
Vstup pro předplatitele
Zapomněli jste heslo?

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

24. 3. 2014
Josef Holek

Úřední buzerace: My ne, to šoféři

Když silnice rozbije auto

Fotogalerie

4 fotografie

Tuzemské komunikace nejsou v nejlepší kondici. Když si řidič poškodí automobil o výtluk, správci komunikací se k odpovědnosti zrovna nemají.

Stav českých silnic je po zimě žalostný. Nejen my si na nich připadáme jako na tankodromu a nehod způsobených neutěšeným povrchem vozovek přibývá. Jen v loňském roce byla závada komunikace pátým nejčastějším viníkem karambolů a průměrná výše škod dosáhla bezmála na šedesát tisíc korun. Jenže pokud se stane nehoda a šofér označí díru coby viníka, může očekávat nepříjemné tahanice. „Když jsem si vše představil, raději jsem vytáhl rezervu a kolo na fleku vyměnil,“ mává rukou devatenáctiletý Tomáš Niebauer z Boru na Tachovsku. „Nehodlal jsem se s nikým dohadovat. Stejně by mě tahanice stály peníze. A těch jako student moc nemám,“ doplňuje. Pneumatiku s ráfkem poškodil o výtluk v serpentinách na silnici mezi Planou a Stříbrem na západě Čech. Výtluk nebyl podle jeho slov nijak označen. „Jenom na začátku úseku byla značka s doporučenou třicítkou,“ vzpomíná.

Když silnice rozbije auto
Autor: Josef Holek a archiv

Raději se jí zbavují

Za stav komunikace, tudíž i vzniklou škodu, je odpovědný její správce. Přestože je pojištěný, přiznat odpovědnost a vysát svou pojistku nechce. Navíc se brání tvrzením, že výmol řádně označil. „Pokud je komunikace v takovém stavu, že hrozí poškození vozidla, je úsek obvykle uveden značkou upozorňující na nerovnost vozovky,“ potvrzuje Alena Marešová z plzeňského krajského úřadu. Pak je správce zbaven odpovědnosti za škody. „Kromě toho by měl šofér správce přesvědčit, že se mu opravdu nehoda stala v důsledku špatného stavu silnice,“ doplňuje Václav Bálek, mluvčí pojišťovny Allianz. Lze si ovšem představit situaci, kdy značení nebylo dostatečné. „To jsou případy, kde by značka o stavu vozovky adekvátně nevypovídala nebo byla umístěna na nepřehledném místě či těsně před výtlukem. Řidič by tak nemohl včas reagovat,“ vysvětluje právník Roman Mikluš a připomíná další problém: „Správce komunikace je odpovědnosti zproštěn i v případech, kdy byl řidič schopen poškození předvídat.“ A právě toto ustanovení dává správcům obrovský prostor k tomu, aby se zbavili odpovědnosti, respektive aby byli odpovědni jen v několika málo případech. „Stěžuje si maximálně deset lidí ročně,“ vypočítává Jan Štícha, ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. „Myslím, že by mělo být zřejmé, že smyslem zákona je odškodnit majitele vozidla za škodu, která mu vznikla špatným stavem vozovky,“ konstatuje námi oslovený právník. Zkrátka správce komunikace by se měl o její stav starat. A pokud tak nečiní, měl by za to nést odpovědnost.

Neoznačenou jámu jsme našli na Tachovsku, v serpentinách na silnici mezi Planou a Černošínem
Autor: Josef Holek a archiv

Všichni stejně

Přikláněli bychom se k tomu, aby bylo v zákoně jasně defi nováno, kdo a kdy je odpovědný. Pojem „předvídat“ je poměrně vágní, navíc často zneužívaný a vykládaný účelově. Správce komunikace by se měl odpovědnosti zprostit jen tehdy, pokud řidič nehodu či poškození svého vozu zavinil například tím, že jel příliš rychle, a v případech, kdy je poškození řádně označeno. „Navíc by bylo možné použít i obecný institut spoluzavinění poškozeného, kde je možné, že se povinnost správce k náhradě škody poměrně sníží,“ prohlašuje Roman Mikluš. Souhlasíme! A jestliže není se správcem rozumná řeč, nezbývá než se soudit.

Automobily se musí často vyhýbat a vznikají nebezpečné situace. Řidič se totiž může rány leknout a strhnout řízení.
Autor: Josef Holek a archiv

Sdílej na facebooku
 

Archiv PDF

Zaregistrujte se zdarma
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Pokračujte zde!
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851