Udělej si sám: Nic pro nerváky | SvetMotoru.cz
Svět Motorů
Vstup pro předplatitele
Zapomněli jste heslo?

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

5. 5. 2014

Udělej si sám: Nic pro nerváky

Montáž okenní fólie

Zejména na přímém slunci se může kabina vozu nadměrně zahřívat. Jedním ze způsobů, jak toto zmírnit, je namontovat ochranné fólie na skla.

(více v čísle 17/14)

Občas jsou tmavé fólie na oknech automobilů přisuzovány mafi ánům, avšak jejich přednosti jsou nesporné. Omezují pronikání světla do kabiny, navíc mohou zvyšovat ochranu vozidla proti vykradení. Prvně jmenovaná vlastnost se odvíjí od typu fólie. Existuje několik provedení lišících se propustností světla. Nejsvětlejší propouští nejvíce, nejtmavší nejméně. Pronikající světlo s sebou přináší teplo. Čím je tedy fólie tmavší, tím bude kabina vozu méně ohřívána. Druhou funkcí ochranné fólie je znesnadňovat vloupání do vozidla. A zatímco prvně uvedenou vlastnost mají všechny fólie, bezpečnostní pouze některé. Nabízí se však otázka, zda je bezpečnostní vlastnost pro uživatele opravdu přínosná. Fólie se nesmí lepit na čelní sklo. Na boční okna předních dveří to je možné, avšak nesmíte překročit propustnost světla 75 procent. U aut, která mají skla už z výroby tónovaná, je to téměř nemožné dodržet. Pokud se ji rozhodnete namontovat svépomocí, pak to lze udělat dvěma způsoby:

1. První metoda počítá s lepením přímo na vozidle. To znamená, že nemusíte ze dveří demontovat sklo. Čas montáže bude kratší a celková práce na první pohled snazší. Samotná procedura lepení ale jednodušší určitě nebude a ani výsledek nemusí být tolik přesvědčivý. Problém je, že fólie by se měla lepit v co nejméně prašném prostředí.

2. Druhá metoda zahrnuje demontáž skla. Je časově náročnější, avšak má i některé výhody. Největší je fakt, že fólii můžete lepit prakticky kdekoliv, tudíž lze lépe splnit podmínku o minimální prašnosti prostředí. V našem případě jsme sklo demontovali.

Bez ohledu na to, jaký způsob zvolíte, ale tato činnost vyžaduje trpělivost a preciznost. V opačném případě bude výsledek nepřesvědčivý. Pokud jste cholerické povahy, do lepení fólií se určitě nepouštějte.

Postup při lepení najdete v tištěném vydání SM, č. 17/2014. 

Vyšlo v časopisu

Svět motorů
17 / 2014 Objednat číslo Další články z čísla
Sdílej na facebooku
 

Archiv PDF

Zaregistrujte se zdarma
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Pokračujte zde!
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851