Zdravotní potvrzení řidičů nad 65 let při cestě do ciziny | SvetMotoru.cz
Svět Motorů

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

15. 12. 2014

Zdravotní potvrzení řidičů nad 65 let při cestě do ciziny

Jak se žije řidičům seniorům

Jaké doklady musí mít řidič při cestě vozem u sebe, to si určuje každý stát sám. Jeho zákony jsou v tomto ohledu respektovány i v cizině. Tak proč někde požadují od našich seniorů potvrzení o zdravotní způsobilosti řídit, a jinde ne? Mají na to právo?

(více v čísle 50/14)

Legislativa a realita se bohužel rozcházejí. Příkladem jsou u nás povinná potvrzení šoférů nad 65 let o zdravotní způsobilosti řídit motorové vozidlo, která policejní kontrole předkládají spolu s průkazem totožnosti a řidičským oprávněním (viz Prohlídky seniorů u nás). Potvrzení o zdravotní způsobilosti po dosažení této věkové hranice jsou předepsána proto, že starší motoristé mají pomalejší reakce, horší zrak či sluch, což by mohlo mít za následek neadekvátní reakci například ve složité dopravní situaci. Tak to platí v Česku, za hranicemi by tamní policisté kromě řidičáku a občanky či pasu nic dalšího chtít neměli.

Jenže v některých zemích Evropské unie policisté toto potvrzení chtějí, když na to nemají podle zákona právo! Jenže hádejte se s nimi, na rozdíl od časté praxe u nás zahraniční strážci zákona žádnou diskusi nestrpí! Navíc ohánění se mezinárodním právem v diskusi s policistou, který většinou hovoří pouze vlastní mateřštinou, přináší jen zdržení a nervování. 

Řád a neřád

Znovu se tak ukazuje někdejší rozdělení Evropy železnou oponou. Zatímco nářky motoristů seniorů kvůli neoprávněné kontrole směrem ke starým zemím EU vůbec nezaznívají, a to ani vůči jinak velmi přísným rakouským nebo německým policistům, na východ a jih od nás je to jiné. „Hlásí se nám desítky řidičů, kterým se neoprávněná kontrola potvrzení zdravotní způsobilosti řídit motorové vozidlo po 65 letech věku přihodila například na Balkáně, zejména v Chorvatsku a dalších státech bývalé Jugoslávie, ale také v Maďarsku či Polsku. Evidujeme dokonce i jeden takový případ ze Slovenska,“ říká mluvčí ÚAMK Petr Vomáčka. A podle něj je to ještě horší mimo státy Unie, například v zemích bývalého Sovětského svazu. A jak se k zahraničním řidičům seniorům chovají naši policisté? Alespoň v tomto bodě následují starou Evropu. „Od cizinců tento doklad nepožadujeme,“ popisuje praxi při silničních kontrolách policejní mluvčí Ivana Nguyenová.

Co s tím?

Podle čerstvých statistik ministerstva dopravy k počátku prosince letošního roku u nás z celkového počtu 6 668 022 řidičů připadá na seniory nad 65 let více než pětina všech držitelů řidičského oprávnění. „Evidujeme jich dnes bezmála milion dvě stě jedenáct tisíc,“ přibližuje Andrea Volaříková z ministerstva dopravy. Troufneme si však tvrdit, že dále než do blízkého okolí na nákup a případně chatu nebo za vnoučaty mnoho z nich nevyrazí. A pokud ano, jsou to cesty spíše po tuzemsku, ne každý si troufne i za hranice. Přesto je lepší být připravený. 

„Řidičům nad 65 let věku doporučujeme, aby se před cestou do zahraničí seznámili s podmínkami, za jakých mohou řídit vozidlo v dané zemi, a aby doklad o absolvované lékařské prohlídce vozili u sebe,“ nastiňuje nejlepší postup Volaříková. ÚAMK dodává ústy mluvčího Petra Vomáčky ještě další doporučení: „Doklad o prohlídce je dobré mít přeložený do angličtiny. Jelikož oficiální verze bohužel není k dispozici, nechte si originál od lékaře přeložit a ověřit.“ A co když bude policista trvat na svém a rozhodne o pokutě? „Doporučujeme nehádat se a zaplatit. Když situace dojde takhle daleko, je nejlepší obrátit se na náš konzulát v dané zemi. Ten by měl vše vyřešit přímo na místě. Zjistěte si proto číslo na něj ještě před cestou,“ popisuje nejvhodnější postup Vomáčka. 

Co říká zákon

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech i mezinárodní smlouvy o silničním provozu (Úmluva o silničním provozu - Vídeň 1968 a Úmluva o silničním provozu - Ženeva 1949) podle výkladu Autoklubu ČR říkají, že policisté v zahraničí musejí respektovat české řidičáky bez dalších podmínek. Podle evropské směrnice „jsou řidičské průkazy vydané členskými státy vzájemně uznávány“, přičemž toto pravidlo platí podle Václava Špičky z Autoklubu bez dalšího. Z toho podle něj plyne, že žádná země EU nesmí po motoristech majících řidičský průkaz vydaný jiným členským státem vyžadovat žádný jiný doklad, kterým by měla být prokazována zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla. „V mezinárodním provozu totiž řidičský průkaz slouží mimo jiné i k prokázání potřebné zdravotní způsobilosti řidiče. Kontrolní, zpravidla policejní orgány nemohou zpochybnit platnost řidičského průkazu vydaného jiným státem pouze proto, že není doplněn jakýmkoliv jiným dokladem prokazujícím zdravotní způsobilost,“ tvrdí Špička.

Vyšlo v časopisu

Svět motorů
50 / 2014 Objednat číslo Další články z čísla
Sdílej na facebooku
 

Archiv PDF


Přihlásit se / Zaregistrovat se
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Po přihlášení pokračujte zde!

Zapomněli jste heslo?
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851