Doklady v ukradeném autě a krácení pojistného plnění: Zbytečná ztráta | SvetMotoru.cz
Svět Motorů
Vstup pro předplatitele
Zapomněli jste heslo?

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

Doklady v ukradeném autě a krácení pojistného plnění: Zbytečná ztráta

Doklady v ukradeném autě a krácení pojistného

Necháváte osvědčení o registraci v autě? Pak vězte, že se v případě jeho odcizení můžete dostat do potíží s pojišťovnou. Nemusí vám zaplatit celou škodu.

(více v čísle 1/15)

Tu situaci zná asi každý, kdo nemá vůz jenom pro sebe: zatímco klíčky člověk jen tak v kapse nenechá, vzpomenout si na vyjmutí malého technického průkazu z peněženky už činí řadě z nás potíže. Proto nepřekvapí, že když jdou auta z ruky do ruky, často zůstává kartička osvědčení o registraci raději uvnitř. Třeba za stínítkem ničemu nepřekáží a při případné silniční kontrole je dobře po ruce.

Krádež = problém

Jenže tato praxe může majitele dostat do potíží. Pokud ponecháte Osvědčení o registraci vozidla – část 1 (lidově řečeno malý techničák) v autě, které bylo následně odcizeno, pojišťovna může snížit náhradu škody. Samozřejmě pouze v případě, že vůbec máte uzavřeno krytí proti krádeži.

„Motivem tohoto ujednání je skutečnost, že při ponechání dokladů ve vozidle může pachatel v době, kdy ještě není vozidlo nahlášeno jako odcizené, projet i silniční kontrolou,“ vysvětluje Milan Káňa z Kooperativy.

Od některých konkurentů jsme se však dozvěděli, že plnění nesnižují. Ostatně o tom, zdali vám konkrétní pojišťovna vyplatí méně, nebo ne, se dočtete v anketě.

Sakra průšvih

U některých ústavů pak může dojít k dalšímu krácení vyplacené náhrady v případě, kdy ponecháte v autě naopak velký technický průkaz. A to už je větší problém. Zatímco pokud je auto odcizeno s malým technickým průkazem, náhrada škody se snižuje většinou o pět až deset procent, když necháte v autě techničák velký, nemusíte dostat ani korunu! „V souladu s ujednáním pojistných podmínek je možné aplikovat krácení, ale i odmítnutí pojistného plnění. V těchto zcela ojedinělých případech jsou ovšem vždy posuzovány veškeré okolnosti a na základě jejich vyhodnocení je přistoupeno ke konečnému rozhodnutí,“ vysvětluje Karel Žyla z Axy. Vozit s sebou tento doklad se zkrátka nevyplácí.

Pomůže vůbec?

Vraťme se ale k běžné kartičce osvědčení o registraci. Pomůže skutečně zloději při policejní kontrole?

„Zkoumá se jak vozidlo, tak řidič, případně i osádka. Tedy řidič musí prokázat svou totožnost a dále doložit potřebné doklady. Prohlédne se zavazadlový prostor a celkové poškození. Tyto faktory většinou odhalí, že vozidlo někdo neoprávněně užívá,“ vysvětluje Ivana Nguyenová z policejního prezidia. Součástí každé silniční kontroly je samozřejmě i ověření, zdali není vůz v databázi kradených aut. Prověřován je i řidič a záznamy ze všech kontrol se archivují. Takže pokulhává i argument pojišťoven, že díky dokladům byl zloději usnadněn odjezd.

Ta malá písmenka…

Jenže ať už se jedná o pádný argument nebo ne, je to vlastně jedno. U pojišťoven, které v případě krádeže auta včetně dokladů snižují vyplacené náhrady, je to vždy uvedeno v pojistných podmínkách. Ano, to je ten mnohastránkový materiál, většinou napsaný malými písmenky právničinou, který nakonec stejně každý podepíše. Naše doporučení tak znovu zní: čtěte pozorně, co podepisujete. Jak totiž říká otřepané přísloví, čert se skrývá v detailu.

 Anketa

Krátíte pojistné plnění v případě, že je auto odcizeno včetně osvědčení o registraci?

Allianz – nekrátí

Je to jeden z častých dotazů našich klientů, pojistné plnění ale v takovémto případě nekrátíme. Václav Bálek

Axa – běžně nekrátí

Pokud dojde k odcizení vozidla včetně malého technického průkazu, nepřihlížíme k dané skutečnosti při stanovení výše pojistného plnění a plníme v celém rozsahu. Jiné je to u velkého technického průkazu. Karel Žyla

Česká pojišťovna – nekrátí

Situace u České pojišťovny se má tak, že pojistné plnění při krádeži vozidla se současně v něm ponechaným technickým průkazem – ať už velkým nebo malým – nesnižujeme. Jan Marek

ČPP – může krátit

Vzhledem k tomu, že by došlo k porušení povinnosti vyplývající z všeobecných pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidel, jsme oprávněni v těchto případech pojistné plnění přiměřeně snížit, neboť se jedná o okolnost vedoucí ke ztížení šetření pojistitele a v podstatě napomáhá pachatelům k legalizaci i manipulaci s vozidlem. Renata Čapková

ČSOB – nekrátí

V našich pojistných podmínkách nic takového nenaleznete. V případě, kdy je odcizeno společně s vozidlem i osvědčení o registraci, pojistné plnění nekrátíme. Petr Milata

Hasičská – může krátit

Každá škodní událost se vždy ukončuje na základě doložených skutečností a okolností, za kterých vznikla. Výsledek tohoto šetření stanoví částku k výplatě a pojišťovna zde může dle smluvních ujednání přistoupit ke krácení pojistného plnění. Roman Skopka

Kooperativa – může krátit

Ve všech variantách havarijního pojištění u Kooperativy je zakotveno, že povinností pojištěného je zajistit, aby ve vozidle v době jeho odstavení nebyly ponechány doklady. Za porušení této povinnosti lze snížit plnění přiměřeně okolnostem – zpravidla o pět až deset procent. Milan Káňa

Triglav – může krátit

Pojištěný má podle platných pojistných podmínek povinnost při škodné události předložit mimo jiné originál technického průkazu. Dále je povinen neponechávat v autě při jeho opuštění předepsané doklady k provozu, osvědčení o registraci a náhradní klíče nebo kódové karty. V uvedených případech by se eventuální krácení mohlo dle konkrétní situace pohybovat kolem 10 %. Roman Sznapka

 Uniqa – nekrátí

Aktuálně nemáme s klienty smluvně ujednánu žádnou sankci za ponechání osvědčení o registraci ve vozidle. Eva Svobodová 

Wüstenrot – nekrátí

V uvedeném případě vyplatí pojišťovna Wüstenrot pojistné plnění bez krácení. Helena Dušková

Vyšlo v časopisu

Svět motorů
1 / 2015 Objednat číslo Další články z čísla
Sdílej na facebooku
 

Archiv PDF

Zaregistrujte se zdarma
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Pokračujte zde!
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851