Jak se ovládají pražské tunely: Tisíce očí, jeden mozek | SvetMotoru.cz
Svět Motorů
Vstup pro předplatitele
Zapomněli jste heslo?

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

8. 3. 2016

Jak se ovládají pražské tunely: Tisíce očí, jeden mozek

Jak se ovládají pražské tunely

Fotogalerie

7 fotografií

Když v silničním tunelu nastane problém, je potřeba jej neodkladně odstranit. Aby všechno proběhlo co nejrychleji a nejbezpečněji, od toho jsou dispečeři tunelových velínů.

(více v čísle 4/16)

Pražské silniční tunely používají denně desítky tisíc řidičů. I když jsou vybaveny nejmodernější technikou, nevyhnou se jim čas od času nebezpečné situace. „Nejčastějším problémem je zastavení vozidla v důsledku technické závady, nebo když autu dojde palivo. To se stává prakticky každý týden,“ říká dispečer strahovského velína Martin Urban (foto vpravo dole). Méně časté, ale o to nebezpečnější je podle něj otáčení či couvání v tunelu nebo jízda v protisměru. „To se odehrává většinou v noci,“ dodává Urban. S postupujícím časem od otevření komplexu Blanka, jak se řidiči lépe orientují v ne vždy ideálně nastaveném dopravním značení, těchto situací ubývá, aktuálně se podle dispečera stanou tak jednou měsíčně. Prakticky zmizely i případy chodců či zvířat v tunelu – třeba loni časté venčení psů, kdy páníček i jeho čtvernohý miláček skončili v podzemí. 

Trojice dispečerů sleduje situaci v tunelech nejen na velkých tabulích na hlavní stěně, ale také na menších monitorech před sebou
Autor: Jiří Pekárek

Zhasne jednou za rok

Naopak technických problémů vyplývajících z provozních technologií je minimum. „Ke zhasnutí světla naposledy došlo ve Strahovském tunelu loni na podzim a trvalo jen pár minut,“ říká technický náměstek Technické správy komunikací (TSK) Jiří Sládek. Je to podle něj i proto, že se technické součásti tunelů jako značení, požární signalizace či vzduchotechnika detailně kontrolují kus po kuse třikrát do roka při technologických odstávkách, a ještě po každé závažné nehodové události, například požáru.

Vše vidím

Aby bylo jasno, že funguje opravdu každé světlo, čidlo protipožární signalizace, osvětlení dopravního značení nebo kontrolka správného chodu vzduchotechniky, mají všechny technické komponenty i svoje ikonky na monitorech velína tunelů na pražském Strahově. Celá velká stěna je zaplněna řadami monitorů, které ukazují aktuální dopravní provoz v jednotlivých tunelech snímaný kamerami. „Další obrazovky zaplňují grafi cká schémata funkčnosti jednotlivých zařízení – třeba vzduchotechniky, osvětlení, kamer či elektrické požární signalizace,“ říká vedoucí provozu tunelů TSK Milan Tandler (foto vlevo nahoře). Na jiných monitorech vyskakují průběžná chybová hlášení a výpisy z alarmů, která vyšlou samy přístroje, nebo upozornění od policie na dopravní zádrhel. „Vyžaduje to neustálou pozornost, ale i když jich je tolik, naučíte se v tom rychle orientovat,“ vysvětluje dispečer, který tuhle práci dělá už osm let.

V případě potíží v dopravě, například nehodě nebo odstavení auta, operátor ověřuje, zda o problému vědí také na Hlavní dopravní řídicí ústředně v budově Dopravních podniků
Autor: Jiří Pekárek

Červený křížek

Jak se dispečeři můžou ve změti ikonek, světýlek a hlášení na monitorech vyznat? „Každá značka či kamera má své místo ve schématu, které dispečeři velína průběžně sledují,“ popisuje Tandler s tím, že porucha se projeví pulzováním ikonky a změnou barvy symbolu. „Zelená šipka se směrem dopravy znamená bezproblémový provoz, žlutá či červená ukazuje na potíže,“ popisuje Urban a dodává: „To hned hlásíme opravárenské četě, která vyráží problém odstranit.“ Mezi nejčastější závady patří například potíže koncových zařízení, tedy výbojek v dopravním značení, nebo zhoršená ostrost kamer, které jsou třeba zašpiněné nebo zarosené vodou.

Jak dlouho trvá odstranění problému? „Je to případ od případu. Jednodušší dokáže četa vyřešit do několika minut, komplikovanější zásahy vyžadují delší čas,“ tvrdí Urban s tím, že o zásadnějších problémech musí informovat ještě svého šéfa Milana Tandlera. „Naštěstí jich není mnoho, pár případů do roka.“

Monitory desítek kamer ukazují aktuální dopravní situaci v tunelech a jejich nejbližším okolí
Autor: Jiří Pekárek

Jak se uzavírá

V okamžiku dopravní nehody v podzemí se podle jejího rozsahu zavírá jeden jízdní pruh, v okamžiku většího karambolu pak celá tunelová trouba, a to až do vyšetření případu policií. Když nastane technologická havárie, dispečer musí nejprve zjistit rozsah závady a následně ji nahlásit servisu k okamžitému řešení. Po diagnostikování potíží a jejího rozsahu se dispečer rozhodne, zda zavře tunelovou troubu, nebo celý tunel. Odstranění závady je různé opět dle rozsahu v řádu několika minut, ale i hodin.

Rampouchy v tunelu

Mrazivé počasí minulých dnů ukázalo ledové zuby i v tunelu Blanka. Několik dnů po sobě se tu objevily rampouchy vzniklé z vody pronikající pláštěm tubusu v místě napojení raženého a hloubeného tunelu. Až jeden a půl metru dlouhé kusy ledu odstranila údržba z výsuvných plošin.

Víte, že…

… provoz tunelů Blanka, Mrázovka, Zlíchov, Strahov, Letná a Těšnov v hlavním městě monitoruje Technická správa komunikací z jednoho místa?

… podzemní komunikace na vnějším pražském okruhu spravuje Ředitelství silnic a dálnic?

Vyšlo v časopisu

Svět motorů
4 / 2016 Objednat číslo Další články z čísla
Sdílej na facebooku
 

Archiv PDF

Zaregistrujte se zdarma
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Pokračujte zde!
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851