Jak se staví provizorní most: Ocelové origami | SvetMotoru.cz
Svět Motorů
Vstup pro předplatitele
Zapomněli jste heslo?

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

27. 4. 2016

Jak se staví provizorní most: Ocelové origami

Jak se staví provizorní most

Fotogalerie

11 fotografií

Oprava těžce zkoušeného silničního mostu u Říčan vstupuje do další fáze. Před vlastní rekonstrukcí je nutné sestavit provizorní přemostění. Jak se to dělá?

(více v čísle 11/16)

Na staveništi u mostu 2-002 přes potok Rokytka na silnici I/2 poblíž Říčan kličkujeme v úzkém prostoru mezi jeřáby a nákladními auty. Už jen otázkou dní je totiž start skutečné opravy starého mostu z počátku 19. století, silně přetěžovaného zejména nákladní dopravou.

Maximální dvanáctitunové zatížení pro běžný provoz či limit 16 tun pro jediné vozidlo tu totiž léta nikdo nedodržuje, čilého provozu naložených náklaďáků si velmi rychle všimli i pracovníci stavby.

„Značky jako by tu vůbec neexistovaly,“ říká Luděk Zemen, stavbyvedoucí společnosti M-Silnice, která celou opravu zajišťuje. Všichni řidiči nákladní dopravy patrně vědí, že policie tu respektování zákazových značek nijak systémově nehlídá – jak nás informovali strážci pořádku, kontrola speciálně na most zaměřena není a děje se jen v rámci běžného výkonu služby. I proto je tohle přemostění Rokytky už dlouhá léta v havarijním stavu – ostatně jeho stále se zhoršující zdraví a roky prodlev v přípravách stavby jsme naposledy kritizovali v loňském 37. čísle.

Aby ale rekonstrukční práce za bezmála 15 milionů korun mohly 1. dubna začít, musí být v blízkosti toho stávajícího sestaven ještě provizorní ocelový most. Je nutný, protože v okolí neexistují vhodné objízdné trasy – upozorňovali jsme na to už ve Světě motorů 10/2013.

V koutě staveniště právě probíhá vykládka dalších dílů mostního provizoria, jak se skládacímu mostu ofi ciálně říká, z tahače na pracovní plochu.

Základ mostu je připraven, dobře vidět jsou i panely, na něž přijdou ocelové patky.
Autor: Jiří Pekárek

Za dva nebo čtyři

Přestože od listopadu běžela příprava staveniště na uložení samotného provizorního mostu – sondy pod budoucími mikropiloty a jejich výstavba, zavážení základů mostu a příjezdové komunikace k němu zeminou a štěrkodrtí, na instalaci provizorního mostu mají stavebníci čtyři dny. „Když jde všechno bez problémů, máme hotovo za 48 hodin. Zbylé dva jsou záloha pro případ nenadálých potíží, třeba jako včerejší sněhová kalamita,“ vysvětluje Petr Horváth, vedoucí montážních dělníků.

Základem jsou základy

Aby se most nekroutil nebo nenahnul na jednu stranu, zajišťují jej právě mikropiloty v základech mostu, tedy soustava malých pilířů. „Sahají až do hloubky sedmi metrů. Musí být v kontaktu se skalnatým podložím, aby dobře přenášely zatížení,“ popisuje Zemen. „Proti rozjetí základu do stran je most ještě po celé šíři zajištěn ocelovými táhly. Neměl by se tak ani při silném provozu jakkoli pohnout z místa,“ doplňuje. Plochu zpevňují ještě betonové panely, na nichž pak leží čtveřice ocelových patek, vždy dvě pro jeden šestnáctitunový nosník.

V hlavní roli jeřáby

„Jako první překlenuly vzdálenost mezi oběma břehy dva nosníky, tvořící boky mostu. Musely je společně ukládat dva jeřáby. Mezi ně pak postupně přicházejí mostovky s protiskluzovým povrchem – z nich se skládá vozovka, po níž budou řidiči jezdit,“ přibližuje aktuální dění šéf stavby. Jak říká, je to jeho sedmá oprava mostu, ovšem první i s provizorním přemostěním.

Přecházíme k mostovkám, složeným z prvního návěsu. Právě k nim zajíždí druhý nákladní vůz se zbývajícími díly mostu. „Celkem přijde na stavbu deset mostovek,“ říká stavbyvedoucí. Sledujeme, jak parta dělníků vždy jeden díl upne do řetězových úvazků a silný pětatřicetitunový jeřáb jej zvedne nad naše hlavy. Plynulým pohybem míří na druhou stranu potoka, kde už jsou mezi nosníky položeny první dvě mostovky. Poté dílec klesá do zubů v bocích obou nosníků. Uložení koordinuje druhá parta montážníků. „Ještě zbývá mostovku přitáhnout dvaceti šrouby. Napřed se jen uchytí. Dotáhnou se až poté, co si celý díl správně sedne,“ popisuje postup Zemen. Celý proces od zavěšení dílu na jeřáb po utažení šroubů trvá zhruba dvacet minut.

Ocelové monstrum už je skoro celé sesazené. Hotovo? „Kdepak. Ještě je třeba znovu utáhnout všechny šrouby, udělat montážní lávku na vnějším boku konstrukce a nachystat svodidla uvnitř mostu. To je pro případ kontaktu protijedoucích vozidel,“ říká Zemen. Před sestaveným mostem vzniká půlmetrový zub. „Ano, až do takové výše bude ještě potřeba navýšit vozovku z obou stran. Napřed základ ze štěrkové drtě, navrch pak dvě asfaltové vrstvy,“ odpovídá na nevyřčenou otázku stavbyvedoucí.

Půlročák

„Do plného provozu půjde provizorní most 1. dubna, tedy ve stejný den, na který je stanoven start oprav,“ vysvětluje Leoš Buřval, technický dozor investora, tedy ŘSD. „Stavební povolení máme do září,“ nastiňuje Luděk Zemen předpokládanou dobu života provizorního mostu přes Rokytku.
A až bude patnáctimilionová rekonstrukce hotova? „Most zase rozebereme a vrátíme do Brodku,“ říká šéf stavby. Pak podle něj přijde na řadu odstranění provizorní komunikace a uvedení okolí do stavu, v jakém bylo před rekonstrukcí. „Že tu byl nějaký druhý most, by nemělo být vůbec poznat,“ uzavírá Zemen.

Je kompletně hotovo včetně montážní lávky, kterou vidíte vlevo na boku mostu.
Autor: Jiří Pekárek

Jak se vozí skládačka

V centrálním skladu mostních provizorií ŘSD v Brodku u Přerova byl most po částech naložen na tahače. „Zabral celkem čtyři nákladní auta – dvě s hlavními nosníky a závěrnými zídkami, zbylá dvě s mostovkami a pracovní lávkou,“ říká Miroslav Hekele, vedoucí tamního střediska mostních provizorií ŘSD. Nakládka jednoho vozu trvala zhruba půlhodinu. Napřed vyjela dvě auta s nosníky, s denním zpožděním následovaly dva vozy s mostovkami.

Míry a váhy

Celý provizorní most PN Vítkovice v hodnotě bezmála 2,4 milionu korun měří na délku dvacet a na šířku šest a půl metru, takže přes něj v pohodě projedou auta oběma směry. Jeden nosník, tedy boční stěna mostu, je dlouhý dvacet metrů a váží 16 tun. Mostovka má šíři šest a půl a délku dva metry, její hmotnost činí tři tuny. Ještě je třeba přičíst dvě sedmimetrové závěrné zídky, každá váží okolo tuny. A také rozloženou zhruba tunovou pracovní lávku.

Provoz na provizoriu

Jezdit se na provizorním přemostění může jako na klasickém mostě, musí se ale počítat s rychlostí sníženou na dvacet kilometrů v hodině. Oba jízdní směry oddělí jen nepřerušovaná středová čára. Provoz na mostě dále upravují značky určující zatížitelnost, a to na 22 tun. U větších vozidel je výhradní nosnost omezena maximálně na 38 tun v případě jediného vozidla na mostě.

Vyšlo v časopisu

Svět motorů
11 / 2016 Objednat číslo Další články z čísla
Sdílej na facebooku
 

Archiv PDF

Zaregistrujte se zdarma
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Pokračujte zde!
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851