Zával na D8: Zajede až pod koberec? | SvetMotoru.cz
Svět Motorů
Vstup pro předplatitele
Zapomněli jste heslo?

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

11. 5. 2016

Zával na D8: Zajede až pod koberec?

Zával na D8

Fotogalerie

5 fotografií

Sesuv svahu pod lomem Kubačka poblíž Dobkoviček zdržuje dokončení dálnice D8 přes
České středohoří – to je známá věc. Kdo ale sesuv způsobil? Zaplatí škody v řádech miliard?

(více v čísle 15/16)

S tím, že se přes České středohoří projedeme kvůli sesuvu svahu z června 2013 na již hotovou dálnici nejdříve až na konci roku 2016, jsme se tak nějak smířili – poučeni jinými kauzami prodlužování dopravních staveb jako tunel Blanka či opravy D1.

Josef Kačírek
Josef Kačírek
Autor: Jiří Pekárek, Eurovia, Blesk.cz a archiv

Alarmující ale je, že stát skoro tři roky neudělal nic pro odhalení viníka sesuvu. „Je to skandál, vidím zřetelnou tendenci zamést celou záležitost pod koberec,“ rozohňuje se ústecký podnikatel Josef Kačírek, který nás na nečinnost státu upozornil. Přitom škody jdou do stovek milionů, některé odhady hovoří až o dvou miliardách. „Jako občan platící daně nechci, aby se takové sumy sanovaly z veřejných prostředků,“ dodává.

Čísel poskrovnu

Co vlastně víme o škodách? Noční zával z 6. na 7. června 2013 urval dvousetmetrový kus železniční trati úseku Lovosice – Teplice a zasypal oba již hotové pásy dálnice D8. Jak jsme psali v loňském čísle 13, zával byl podle řady geologických studií očekávatelný. Dosáhl plochy zhruba 200 x 500 m a objemu půl milionů kubíků hlíny a kamení. „Okamžité škody na železniční infrastruktuře dosáhly 150 milionů korun,“ bez vytáček vypočítává Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Na obnovu trati se podle jeho slov připravuje studie. S návratem pravidelného železničního spojení počítá jak SŽDC, tak Ústecký kraj. Náklady na opětovné zprovoznění dráhy ještě nejsou vyčísleny.

A na kolik byly vypočteny celkové škody na dálnici? To nám zůstává utajeno, konkrétní čísla nejsou k dispozici. Z kusých informací ŘSD a ministerstva dopravy však vyplývá, že jen zabezpečení svahu proti dalšímu posunu vyšlo na 72 milionů korun, odtěženo bylo 90 000 kubických metrů závalu. Práce trvaly čtyři měsíce a dokončeny byly loni na jaře. Následné odstranění samotného závalu z dálničního tělesa a nové vybudování odvodnění začalo za velkého mediálního humbuku až půl roku po skončení první fáze prací, tedy loni na podzim. Zatím stále pokračuje. Ceny prací na odstranění více než 400 000 m3 sesuvu si podle původních odhadů vyžádají nejméně 500 milionů korun bez daně. Další náklady číhají v záloze – je potřeba také opravit původní hotovou vozovku, protože zával s ní pohnul. Prostým součtem už jenom těchto položek oscilujeme poblíž miliardové hranice. A to ještě není všechno hotovo…

Kdo dostane účet?

Výčet následků a škod ještě není úplný. Snad ještě horší je však skutečnost, že ani po téměř třech letech není objasněna příčina sesuvu. „Stojí za tím neochota státních úředníků postavit se jasně důsledkům chybných rozhodnutí a nést za ně následky. Celou kauzu si přehazují jako horký brambor,“ tvrdí rezolutně Kačírek. Protože Česká geologická služba podle něj nemůže vytvořit nezávislý znalecký posudek kvůli politickým tlakům z vlády a ministerstva, zadal vytvoření nezávislé studie na Vysokém učení technickém Brno. Analýza vypracovaná docenty Antonínem Pasekou a Zdeňkem Bažantem udává, že za sesuvem stojí nevhodný způsob těžby a skladování odtěženého materiálu na hraně lomu Kubačka – přesně nad místem, kde se přetížený a v důsledku vytrvalých dešťů silně podmáčený svah utrhl. Oba autoři za správností posudku stojí, ovšem nadále se k němu nijak nevyjadřují. „Nesmějí mluvit, v šachu je drží vedení školy,“ má jasno Kačírek.

Ministerstvo dopravy ovšem brněnský posudek považuje za ne zcela věrohodný. V odpovědi na interpelaci ministra dopravy Dana Ťoka v poslanecké sněmovně se uvádí, že analýza vychází z neúplných podkladů, tudíž není kompetentní. Co tedy ministerstvo dělá pro zajištění „nezaujaté“ studie? „V současné době se externě zpracovává analýza příčin vzniku sesuvu. Termín pro její odevzdání je 6. květen 2016,“ popisuje mluvčí resortu dopravy Zdeněk Neusar. Jak dále podotýká, teprve na základě výsledků analýzy pak ministerstvo stanoví další postup.

Stejně mlhavé je v otázce uplatňování náhrady škod za zával i vyjádření Ředitelství silnic a dálnic. „Poskytnutí informací o uplatňování nároku na náhradu škody vzniklé v souvislosti se sesuvem by mohlo vést k našemu znevýhodnění v případném sporu,“ omlouvá prázdnou odpověď Jan Studecký z ŘSD. Informace prý poskytne až v okamžiku, kdy „ŘSD ukončí přípravu k uplatnění nároku na náhradu škody. Zatím však nedospělo k závěru, zda a případně po jakém subjektu bude škodu požadovat“. Jak dodává, ŘSD se práva na odškodnění rozhodně nevzdává a je připraveno uplatnit škodu řádně a včas. Jenže tříleté výročí sesuvu se neúprosně blíží.

Necelé dva měsíce

Právě tři roky od události jsou totiž podle zákona promlčecím termínem. Činnost státu ve snaze nalézt viníka sesuvu se jen točí v kole analýz a expertních posudků, konečný verdikt se stále nerýsuje. Podle Kačírka se zdá, že nikdo nechce převzít odpovědnost za případný neúspěch žaloby na majitele lomu, kterým je Kámen Zbraslav. „Pokud nebude podána žaloba na náhradu škod do 6. června 2016, nikdy se nedozvíme, zda způsobená škoda skutečně padá na vrub lomu. To může prokázat jen soud,“ tvrdí Kačírek. Jak dále říká, bez projednávání před soudním stolcem však celá záležitost tiše zmizí z povrchu zemského. A škody zaplatí daňový poplatník. Ministr dopravy Dan Ťok se podle Kačírka údajně nechal slyšet, že bude stačit podat žalobu začátkem června. Vše se tedy stihne. Máme se s tím spokojit, nebo se už raději připravit na nějakou novou vykutálenou motoristickou daň?

Víte, že…

… dálnice D8 přes České středohoří (úsek Lovosice – Řehlovice) měla být původně hotova už v roce 2010?

… zával z června 2013 otevření toho úseku D8 zdržel minimálně o rok a půl?

… veškeré práce na odstranění následků utrženého svahu by měly být hotovy do poloviny letošního roku? Termín zatím nikdo nezpochybnil.

… celý úsek Lovosice – Řehlovice by měl být otevřen dokonce za přítomnosti prezidenta Zemana v závěru roku 2016?

Memento

Při projektování průjezdu přes České středohoří neměl stát moc šťastnou ruku - vůbec nebral zřetel na posudky předních geologů z 90. let, kteří povrchovou variantu v okolí lomu Kubačka právě kvůli zvýšenému riziku sesuvů považovali za nejméně vhodnou. Vývoj bohužel usvědčil sebejisté úředníky z omylu. Již loni jsme také napsali, že i když bude svah přímo pod lomem proti dalšímu posunu zajištěn, není vyloučeno, že se při delších deštích může sesuv opakovat jen o pár stovek metrů dál… Řešením by bylo odvodnění celého kopce až k Labi, ale to by stálo další nemalé prostředky. Ministerstvo životního prostředí, pod něž spadají geologové, situaci údajně monitoruje – nemá žádné informace, že by další sesuv někde v okolí hrozil.

Vyšlo v časopisu

Svět motorů
15 / 2016 Objednat číslo Další články z čísla
Sdílej na facebooku
 

Archiv PDF

Zaregistrujte se zdarma
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Pokračujte zde!
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851