Bláto na silnici: Proč marast nikdo neřeší | SvetMotoru.cz
Svět Motorů
Vstup pro předplatitele
Zapomněli jste heslo?

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

18. 1. 2018

Bláto na silnici: Proč marast nikdo neřeší

Bláto na silnici

S blátem na silnici se setkáváme stále, ale nikdo se nepřizná, že by jej způsobil. Kdo zjednává nápravu a jaké postihy znečišťovatelům hrozí?

(více v čísle 2/18)

Znečištěné vozovky jsou s příchodem zimních plískanic všudypřítomné. Vědí to motoristé, správci komunikací i policie. Všichni potenciální znečišťovatelé se ale dušují, že oni to nezpůsobili. A jak nám píše třeba čtenář Antonín Kudláč z Prahy, policie se věnuje spíše kontrolám osobních aut a stavební firmy nechává jezdit bez povšimnutí. Tedy až do okamžiku, než je někdo upozorní, že na komunikaci je bláto, nebo z nákladních vozů padá na silnici zemina z nekrytých korb.

Chyť mě, když to dokážeš

Policie totiž speciální akce ohledně kontroly čistoty vozovek třeba v době řepné kampaně nebo u velkých staveb nedělá. „Dohled nad čistotou silnic plně spadá do běžné hlídkové činnosti,“ vysvětluje policejní mluvčí Petr Habenicht. Podrobnosti se ovšem dozvíme jen stěží. „Počet zásahů proti vozidlům znečisťujícím vozovky nemáme, takové statistiky nevedeme,“ říká policista. Přitom platí, že když strážci pořádku nepřistihnou viníka „při činu“, nemají komu pokutu dát.

Stavební firmy tvrdí, že auta myjí a vůbec si netroufnou na silnici vyjet s umazaným vozem. Příkladem budiž třeba Metrostav. „Jak na liniových stavbách, tak při výkopových pracích používáme celou flotilu čisticích vozidel,“ říká mluvčí firmy Vojtěch Kostiha. Čistění se podle něj uskutečňuje průběžně dle potřeby. Někdy se dokonce uklízí a čistí po celou dobu směn i několik dní po sobě. „Za znečistění nám za loňský rok nebyla udělena žádná pokuta,“ dodává Kostiha.

Zbývají tedy zemědělci. Ti ovšem rovněž tvrdí, že silnice nezaneřáďují. Čistí jak vozidla před výjezdem z pole, tak i samotnou silnici. „Máme dokonce vlastní mycí stroj,“ chlubí se soukromý zemědělec Oldřich Poláček z farmy Hole poblíž Roztok u Prahy. Nebo hospodáři tvrdí, že polnosti obsluhují pouze za takového počasí, kdy není žádné bláto. „Na pole jezdíme zejména za sucha, abychom techniku zamazali co nejméně,“ vysvětluje farmář František Bureš z Nové Vsi, hospodařící přímo u frekventované spojnice Kolína s Prahou.

Mírná tvář

Ostatně i kdyby policie zablácené vozidlo přistihla, věc napoprvé řeší bez pokuty, jen ústní výstrahou. „Policisté jsou tolerantní. Z vlastní zkušenosti i od ostatních zemědělců v okolí vím, že pokuty moc nedávají, spíše napomínají,“ říká Bureš. Myslí si, že na finanční postih by došlo, pokud by byl traktor s vlekem či jinou zemědělskou technikou zablácený skutečně hodně. Častěji se podle něj policisté věnují spíše technickému stavu zemědělské techniky.

Bonzák v akci

Policie tedy odhalí a potrestá viníka jen málokdy. O účinnou očistu silnic se pak starají obce a správci komunikací. „Když už se vyskytne na silnici bláto, víme o tom hned. Je to obvykle na udání,“ říká mluvčí Metrostavu. Vždy se vše podle něj vyřešilo okamžitou nápravou a domluvou bez sankce. Vzpomíná však na dva loňské případy smluvních dopravců, kdy se přes předchozí upozornění městské policie čištění zanedbávalo: „Tehdy policie začala zastavovat vozidla hned při výjezdu ze stavby a ukládala pokuty ve výši dvou tisíc korun za každé.“

Znečištění vozovek si hlídá často i objednatel stavby a ve smlouvě s ním má stavebník uvedeny vysoké sankce. Ty se podle našich informací pohybují i v řádu desítek tisíc korun za každou započatou hodinu. To je pro stavebníky velký strašák.

Na švestkách

Proč to nejde jako v Německu, Rakousku či Skandinávii, kde mají silnice čisté? „Na Západě je jiné právní povědomí, tam si nikdo zákony porušovat nedovolí už z principu. Vědí, že by je přísný postih neminul,“ vysvětluje šéf Týmu silniční bezpečnosti Roman Budský. U nás se spoléháme na to, že když nás nikdo nechytí „za ruku“, nějak to projde. Proto bláto z českých silnic jen tak nezmizí.

Kam bláto nahlásit?

Když na bláto na vozovce narazíte, volejte správci komunikace. Těmi jsou u silnic 1. tříd a dálnic Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), u silnic 2. a 3. třídy kraje, respektive jejich Správy a údržby komunikací. U místních silnic pak problém hlaste na dotčenou obec. A když nevíte, kam přesně se obrátit? Stačí zavolat na linku 158 a policie problém nahlásí správci zablácené komunikace, který je povinen vzniklou situaci řešit.

Co říká legislativa

Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanovuje, že vozidla vjíždějící na silnici musí být předem očištěna tak, aby ji neznečišťovala. Přistižený řidič může v příkazním řízení (dříve blokovém) na místě od policisty nafasovat až 2000 Kč pokuty, nebo 1500 až 2500 korun ve správním řízení. Trestné body se za tento přestupek neukládají. Prohřešku proti zákonu o pozemních komunikacích se zase dopustí ten, kdo bez průtahů neodstraní způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani neprodleně takové místo alespoň provizorně neoznačí nebo neoznámí vlastníku, popřípadě správci komunikace. Jestliže už došlo k znečištění silnice a je známa konkrétní osoba, přestupek policista nemůže vyřešit na místě, ale věc oznámí na pověřenou obec. Ta za něj ve správním řízení může vyměřit pokutu až 300 000 Kč.

Vyšlo v časopisu

Svět motorů
2 / 2018 Objednat číslo Další články z čísla
Sdílej na facebooku
 

Archiv PDF

Zaregistrujte se zdarma
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Pokračujte zde!
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851