Pojistný matematik: Jednoduchý vzorec neexistuje | SvetMotoru.cz
Svět Motorů

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

8. 2. 2018

Pojistný matematik: Jednoduchý vzorec neexistuje

Pojistný matematik

Dobře nastavit sazbu povinného ručení či havarijního pojištění je pro pojišťovny v boji o klienty stále důležitější. Jak a na základě čeho všeho se vypočítává, vysvětluje Petr Jedlička z České asociace pojišťoven.

(více v čísle 4/18)

Matematika učarovala Petru Jedličkovi už na základní škole, a když po vystudování Matematicko- fyzikální fakulty Univerzity Karlovy objevil v rámci postgraduálního studia obor fi nanční a pojistná matematika, bylo hotovo. Jako pojistný matematik pracuje už od roku 2004, od roku 2012 je i hlavním analytikem České asociace pojišťoven (ČAP).

Co pojistný matematik vlastně dělá?

Musí umět na základě dostupných dat vypočítat rizikovost, tedy pravděpodobnost, že vznikne pojistná událost pro konkrétní skupinu klientů, třeba řidiče. Na základě toho pak ono riziko vyčíslí a vypočítá tím pro motoristu sazbu povinného ručení nebo havarijního pojištění.

Z čeho při výpočtu vychází?

Základem jsou kvalitní historická data, máme k dispozici jak veškeré údaje o pojistných událostech od všech pojišťoven, tak data o vozidlech. S celou řadou podrobností, s jejichž pomocí se dají výpočty sazeb dále zpřesnit.

Byla vždy data k dispozici?

V minulosti takový rozsah dat opravdu k dispozici nebyl, od padesátých do devadesátých let minulého století se sazby počítaly bez přesnějšího dělení rizikovosti – pro všechna osobní vozidla platila základní jednotná sazba 144 korun. Později se u osobáků zohledňoval v pojistném navíc objem motoru a u nákladních aut jejich tonáž. Postupně se přidávala další zpřesňující kritéria, například věk řidiče, jeho bydliště a s ním spojená míra nehodovosti, a především znalosti o jeho škodní minulosti. Statistiky totiž jasně ukazují, že u motoristů, kteří bourali v minulosti, je výrazně vyšší riziko, že způsobí škodu i v budoucnu.

Vycházely výpočty sazeb ze stejného vzorce i po skončení monopolu České pojišťovny na povinné ručení, když je měly pojišťovny každá jinou?

Konkrétní zkušenost z předchozích let tehdejší pojistitelé neměli, vycházelo se ze statistik monopolistického zákonného pojištění a očekávání pojišťoven. K výrazně vyšší rozmanitosti výše pojistného vedlo využívání dat o škodní historii. Pro výpočet sazby je dále podstatná také škodní infl ace, tedy nárůst meziroční výše škod, související například s vývojem cen náhradních dílů, nebo odškodnění za škody na zdraví.

Co všechno zahrnuje vzorec pro výpočet povinného ručení nebo havarijního pojištění pro konkrétního řidiče?

Žádný jednoduchý, nebo dokonce univerzální vzorec neexistuje, a vlastně ani existovat nemůže. Záleží na tom, jaká data má konkrétní pojišťovna k dispozici, jak je umí vyhodnotit a následně je použít do návrhu pojistného. Obecně platí, že výsledná sazba není pouhé pojistně matematické vyhodnocení dat, ale do ceny se promítají i běžné vlivy tržní ekonomiky – například soupojištění. To jsou slevy na pojistném za to, že majitel vozu má u konkrétní pojišťovny uzavřeno kromě povinného ručení i další smlouvy – třeba na nemovitost, životní pojištění nebo třeba „pojistku na blbost“, tedy odpovědnost za škody způsobené třetím osobám. Za rozdíly v sazbách stojí i služby, třeba asistence či připojištění, u havarijního pojištění se vedle havárie posuzuje také riziko krádeže vozidla.

Co je zajímavé na historii klienta?

Vedle doby pojištění se sleduje jak škodní historie, tak nově i případné neplacení pojistného. Jsou to spojené nádoby. Velké škody v minulosti, ať co do počtu, či výše jejich následků, znamenají vyšší riziko škodní události i v budoucnu. U platební morálky řidičů nám zase vychází, že ten, kdo v minulosti neplatil, má rovněž větší náchylnost, že v budoucnu zaviní škodu. Tohle všechno pak může vést pojišťovnu k navýšení pojistného.

Sleduje se i pohlaví šoférů? V minulosti měly ženy řidičky výhodu.
Pro výpočet sazby dnes nemůže být pohlaví klienta použito jako účinný faktor, a to kvůli zajištění genderové rovnoprávnosti, byť statistická významnost platí nejen pro životní pojištění, ale i pro pojištění vozidel.

A liší se škodovost u žen a mužů?

Ano, statisticky je dokázáno, že průměrná výše škody, tedy rozsah následků střetu, je u žen menší a u mužů větší. Souvisí to se stylem jízdy. Ženy bourají častěji než muži, ale s menšími škodami – často se jedná o následky střetů při couvání či parkování.

Může si řidič se „škraloupy“ i nějak sám pomoci k lepší sazbě?

Do budoucna je to při prohlubující se segmentaci pro český trh určitě významné téma. Ze zahraničí víme, že klient si budoucí rizikovost může snížit, například ochotou účastnit se preventivních kurzů, kurzů bezpečné jízdy a podobně. Účast na nich i jejich úspěšné absolvování napovídá něco o snaze řidiče změnit chování. Tedy nejen snaha být méně rizikový, ale zejména konkrétní činy k jejímu naplnění mohou pojišťovnu motivovat ke snížení sazby.

Jednou z vizí budoucnosti motorismu jsou samořiditelná auta. Jak se to projeví v pojištění vozidel?

U autonomních vozů vidíme velký potenciál pro snížení rizika nehody v budoucnu. Stejně jako když v minulosti došlo vlivem bezpečnostních pásů a dalších ochranných prvků ke snížení rizika úmrtí při dopravní nehodě z 90 lidí na sto tisíc vozidel koncem šedesátých let na sedm obětí na stejný počet aut v roce 2016. U samořiditelných vozů očekáváme především snížení rutinních „plechových“ škod – nyní každý rok dochází přibližně k sedmi škodám na každých dvě stě pojištěných aut, úroveň škodní frekvence je tedy 3,5 procenta. U autonomních aut předpokládáme, že její míra dále poklesne na půl procenta, tedy v průměru vznikne jedna škoda na dvě stovky vozidel. Autonomní vozy tak mají zásadní potenciál významně přispět k redukci nehodovosti.

Bude tedy povinné ručení za pár let levnější?

Na takové úvahy je ještě brzy. Jisté je, že vlivy budou protichůdné. Sice poklesne škodní frekvence, tedy počet škod vztažený k počtu vozidel, ale naopak porostou finanční následky, když už ke střetu dojde. Případů usmrcení a těžkých zranění tedy dále ubude, ale cena opravy nebo výměny sofi stikovaných zařízení v autonomním autě bude úplně jinde než servisní náklady dnes. Je otázka, který trend převáží, zda méně nehod, nebo zvyšující se fi nanční náročnost škod.

Co by ještě mohlo cenu ovlivnit?

Také bude potřeba se zamyslet nad rizikem mimořádné události – plně automatické vozy mohou například jako hračku pro zábavu nebo jako zbraň využít hackeři. Finanční následky takové situace mohou být nepředstavitelné.

Pojistný matematik
Autor: ČAP a Svět motorů

Víte, že…

Povinné ručení kryje až do výše sjednaného limitu škody na majetku a zdraví účastníkům dopravní nehody, ovšem nevztahují se přímo na něj ani jeho vozidlo? Pojišťovny zejména u škod na zdraví doporučují limit vyšší než 35 milionů.

Ze základního povinného ručení nelze hradit škodu způsobenou například lesní zvěří nebo zvířaty?

Havarijní pojištění zahrnuje i úhradu škod, jež si způsobí vlastní nehodou řidič sám sobě?

Vyšlo v časopisu

Svět motorů
4 / 2018 Objednat číslo Další články z čísla
Sdílej na facebooku
 

Archiv PDF


Přihlásit se / Zaregistrovat se
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Po přihlášení pokračujte zde!

Zapomněli jste heslo?
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851