Obchod s řidičskými: Proč nás ohrožují neumětelové | SvetMotoru.cz
Svět Motorů
Vstup pro předplatitele
Zapomněli jste heslo?

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

21. 6. 2018

Obchod s řidičskými: Proč nás ohrožují neumětelové

Řidičské průkazy pro cizince

Kupování řidičských průkazů adepty, kteří výuku ošidili, nebo ji vůbec neabsolvovali, je známé léta. Stejně tak různý metr zkušebních komisařů při zkouškách. Existuje vůle k nápravě?

(více v čísle 23/18)

Jedním slovem hazard. Jinak se nedá nazvat obchod s řidičskými průkazy, který se stále nedaří vymýtit. Dodnes totiž existuje řada adeptů, pro které je výcvik obtížný a časově náročný, nebo jdou na zkoušky nedostatečně připraveni a bojí se jich. Plno nepoctivých autoškol i zkušebních komisařů jim pak slibuje, že za určité všimné vše zařídí tak, aby „prošli“. Tím, že za ně vyplní test, přimhouří oko, když na zkoušky přijde někdo jiný než uchazeč, který docházel na teoretickou výuku, nebo přehlíží chyby při závěrečné zkoušce.

Jak vyplývá z kauz posledních let (více v textu Podvodně získané řidičáky), ani až osmileté tresty za mřížemi a zákaz činnosti v oboru nepoctivé autoškoly a komisaře neodradí. Podle policejních protokolů si za každého takového uchazeče totiž přijdou na deset až dvacet tisíc korun. V odhalených případech, které se mnohdy týkají i stovek adeptů, se tak točí velké peníze.

Bohužel kvůli koupenému dokladu za volant usedají problémoví řidiči nebo šoféři bez jakýchkoli zkušeností, kteří jsou nebezpeční pro ostatní. Navíc nezískávají jen papíry pro řízení osobáku, výjimkou není ani koupený řidičák na motorku, traktor, nebo dokonce kamion. Kde je zakopaný pes?

Vidím, že nic nevidím

O korupci se všeobecně ví, ale stát jen přivírá oči. „Zákony jsou bohužel nastaveny tak, že je možné všechno,“ kroutí hlavou Miloš Šlajchrt, majitel autoškoly ve Slaném. I když se tak policii obvykle na udání občas podaří odhalit machinace se získáváním řidičských oprávnění, prvotní by mělo být odstraňovat příčiny, nikoli se jen vypořádávat s následky. Nekalostem ovšem nahrává nečinnost státu, zejména Ministerstva dopravy.

Třeba testové otázky v cizích jazycích, jež by odstranily často kritizovanou nutnost přítomnosti tlumočníků u zkoušek zahraničních uchazečů o řidičák, slibuje ministerstvo už roky – aktuálně měly být k dispozici v polovině roku 2018. Ale zase nic. „Obvykle celou dobu mlží a pak jen řeknou, že se to nestihne,“ tvrdí předseda Asociace autoškol Ondřej Horázný.

Nestejný metr

Šéfovi autoškolské asociace vadí i rozdílný přístup zkušebních komisařů. Ten je důsledkem stavu, kdy si každý úřad vykládá pokyny z ministerstva jinak. „Když se totiž ptáme tamních úředníků na konkrétní výklad nějakého paragrafu, odpoví nám, že to vyloží soud,“ poukazuje Horázný. „Důsledkem je, že co platí na jednom dopravním úřadě, jinde mají za neschválený postup,“ vidí to stejně Šlajchrt. Stejně jako úřad i každý komisař postupuje jinak. Nahrává tomu rovněž fakt, že zkušební komisaře „úkoluje“ starosta obce. Těžko lze nevidět prostor pro vstřícné kroky a protislužby, či naopak vyřizování účtů.

Za jeden z dalších problémů má Horázný i přílišný počet obcí, tudíž i tam registrovaných zkušebních komisařů. Zatímco v Česku je takových úřadů 205, třeba ve velikostně srovnatelném Portugalsku jich mají pouhých 32, na Slovensku jen o dvacet více, tedy čtyřikrát méně než u nás. „Jestliže komisaři zkouší uchazeče o řidičák dva dny v týdnu a jeho zbytek dělají jinou práci, mají příliš široký záběr. Nezbývá čas dále se vzdělávat,“ říká Horázný. Ale mnohdy ani nemají kde.

„Na Ministerstvu dopravy nebyl v letech 2016 a 2017 žádný úředník, který by zkušební komisaře metodicky vedl, pod pokyny vždy chyběl podpis. Nikdo tam nechce nést za své rozhodnutí odpovědnost,“ popisuje tristní stav předseda Asociace zkušebních komisařů Pavel Greiner. Není se pak možné divit tomu, že co jiný kraj, to jiný mrav.

Zmenšit korupční prostor

Aby se vymýtily alespoň některé nešvary současné výuky a zkoušek v autoškolách, je třeba spousta práce. Především musí konat státní odborný dozor. Ten ovšem není často vůbec na potřebné profesionální úrovni. „Pokud už přijde nějaký úředník, vozí se jen po administrativních věcech. Nijak ale nepomůže. Neřekne, jak věci dělat správně,“ stěžují si provozovatelé autoškol.

Určitě by podle asociace ubylo podvodů i tím, že by nesměl být znám konkrétní komisař, který ke zkouškám v daném termínu přijde. Je všeobecnou pravdou, že cizímu člověku nejde jen tak nabídnout úplatek za přimhouření oka. I proto by bylo žádoucí, aby zkušební komisaři byli najímáni jako odborníci nezávislí na státní správě, ale přitom z její strany dostatečně dobře odměňováni. Dnes jsou jejich platy dokonce na úrovni prodavačů v supermarketech.

Ke zlepšení situace by pomohlo i to, kdyby teoretický test nemusel kontrolovat zkušební komisař, protože je vyhodnocován výpočetní technikou. Tím by vznikly dostatečné kapacity na praktické zkoušky.

Víte, že…

… v Česku je zhruba 3000 autoškol?

… ročně dělá u nás řidičák 150 000 uchazečů? Řidičák pro cizince Získání řidičáku mimo rodnou zemi povoluje směrnice EU. Podle ní může získat průkaz v zahraničí jen ten, kdo se tam doopravdy zdržuje více než půl roku. Toto hledisko ale české úřady zejména v pohraničních oblastech ke škodě věci příliš nekontrolují.

Podvodně získané řidičáky

Nemine snad rok, aby česká policie neodhalila korupci při získávání řidičáků. Namočeni jsou obvykle jak zkušební komisaři, tak majitelé autoškol. Trest je přitom až osm let za mřížemi.

2010 – Ostrava

Tři zkušební komisaři a jeden učitel autoškoly byli obviněni z toho, že u zkoušek uspěli adepti, kteří buď neabsolvovali celou výuku, nebo udělali tolik chyb, že by bez úplatku neprošli.

2010 – Nepomuk

Tamní úřad odebral řidičáky zejména cizincům, kteří získali průkaz při zkouškách, kde jim správné odpovědi ukazovali tlumočníci nebo učitelé autoškol. Týkalo se to hlavně adeptů z Německa.

2011 – Praha

Velmi rozsáhlý případ, kdy o místo kvůli podvodům přišlo sedmnáct zkušebních komisařů. V metropoli pak kvůli tomu měsíce prakticky stály závěrečné zkoušky.

2012 – Karlovarsko

Patrně nejrozsáhlejší odhalený podvod. Čtyři majitelé autoškol a jeden zkušební komisař měli za peníze vydat stovky řidičáků. Nejen Čechům (mezi nimi i dvěma známým hercům), ale i cizincům z evropských zemí, a také i zde žijícím Asiatům, zejména Číňanům.

2014 – Velké Meziříčí

Stovkám adeptů řidičáku pomáhali zkušební komisař a dva učitelé autoškol. Upravovali nebo za ně i vyplňovali testy. Někteří uchazeči se dokonce u závěrečných testů ani jízd vůbec neukázali.

2016 – Kladno

V poutech byli odvedeni všichni tři zkušební komisaři. Ukázalo se, že na výuku chodili jiní lidé, než pak absolvovali zkoušky.

2018 – Teplicko, Plzeňsko, Karlovarsko

Provalily se podvody při zkouškách cizinců, hlavně Němců, jimž s testy pomáhali tlumočníci.

Vyšlo v časopisu

Svět motorů
23 / 2018 Objednat číslo Další články z čísla
Sdílej na facebooku
 

Archiv PDF

Zaregistrujte se zdarma
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Pokračujte zde!
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851