Úřední buzerace: Tachovské ploužení | SvetMotoru.cz
Svět Motorů
Vstup pro předplatitele
Zapomněli jste heslo?

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

7. 2. 2014
Josef Holek

Úřední buzerace: Tachovské ploužení

Padesátka mezi Tachovem a Vítkovem

Fotogalerie

7 fotografií

Před pár lety se mezi Tachovem a Vítkovem na západě Čech jezdilo devadesát. Nyní na kilometr dlouhém úseku platí padesátka. Policii se to nelíbí, město ale argumentuje bezpečností.

Jedeme po silnici z Plané do Tachova, protneme osadu Vítkov a za ní očekáváme konec. Jenže ouha. Značka ukončující obec nikde není, ale zástavba už stojí daleko za námi. Nápadně to připomíná situaci ve středočeských Zdibech, o které jsme psali před dvěma týdny. Padesátkou se po široké silnici ploužíme dalších pět set metrů, aby se před námi u křižovatky ke zdejší fabrice objevila dvojitá cedule ukončující Vítkov a naopak uvozující Tachov. Dalších tři sta metrů k prvním tachovským domům však nepotkáváme zase nic, kvůli čemu bychom měli přibrzďovat na padesátku. Ale značka je značka a my víme, že policisté v úseku občas měří.

Dříve se v úseku mezi Tachovem a Vítkovem jezdilo devadesátkou. Za snížením na padesát stojí bezpečnost chodců.
Autor: Josef Holek

„Respektuji, že existují dva pohledy. Jeden řidičův a druhý ostatních účastníků provozu,“ konstatuje starosta Tachova Ladislav Macák a vysvětluje důvody, které město vedly k takovému opatření. „Z křižovatky u továrny se dá vjet ještě na druhou stranu, do areálu bývalých kasáren, kde funguje několik menších firem. Do těchto míst chodí lidé, zajíždějí auta, ale i kamiony. Už před lety nás odboráři z fabriky upozornili na fakt, že v místě je nebezpečné přecházet. Ptali se, zda by se nedalo se situací něco dělat,“ připomíná začátky starosta.

Chodník by se v Plánské ulici našel, měří ale jen pár metrů. Kdyby byla ulice osazena vyšším počtem lamp, platil zde zákaz vjezdu a vyrostl nový chodník až ke křižovatce, stala by se ulice bezpečnější alternativou hlavního tahu, kde by mohl platit zákaz vstupu chodcům. A že chodník něco stojí? Ano, ale jistě to bude méně, než kdyby se stavěl na druhé straně hlavní silnice.
Autor: Josef Holek

Chodník není

Rozjelo se kolečko dohadů. Do prostoru totiž nevede žádný chodník. To znamená, že u křižovatky nemohl být vybudován ani přechod. „Vyhláška neumožňuje dát přechod tam, kde na něj nenavazují chodníky,“ zmiňuje Macák. Panu starostovi navrhujeme vybudování stezky pro pěší na té straně komunikace, kde je továrna. Mimochodem tento model by se líbil i dopravnímu inspektorátu. Ladislav Macák však kontruje nevhodným terénem a faktem, že by město muselo vykoupit pozemky a vydat velké peníze na výstavbu. S tím ale měl úřad počítat už v době, kdy se výstavba továrny plánovala a město se mohlo o financování výstavby stezky rozělit s investorem. „Kromě chodců v místě existuje problém s kamiony, které do areálu někdejších kasáren i fabriky zajíždějí. Musí se kvůli nim brzdit a je jich poměrně dost. Mimo to ze strany, kde jsou kasárna, existuje ještě jeden dosti frekventovaný výjezd z druhé továrny,“ dozvídáme se. Dále Macák připomíná, že v dobách, kdy mezi Vítkovem a Tachovem platila devadesátka, se šoféři na kilometr dlouhém úseku rozjeli a ve Vítkově už si s brzděním nedělali starosti.„Kromě toho si nemyslím, že má smysl se na kilometru rozjíždět a pak zase brzdit,“ uvažuje.

Nalevo od levých svodidel stezka k továrně nebude. Vznikl by problém s vykoupením pozemků a kvůli nevhodnému terénnímu uspořádání by byla příliš drahá.
Autor: Josef Holek

Argumenty města jsou logické a dávají smysl. Jen na šoféry, kteří by v obci nedbali padesátky, by jistě vyzrála policie. Když ji dovede měřit „mezi poli“, může snadno kontrolovat i tam.

Samotná policie přitom zavedení padesátky nedoporučila. Zákon jí ale neumožňuje dát právo veta (více jsme se tomuto tématu věnovali v letošním čísle 4).

Šoféři jedoucí z plánské strany okresu do Tachova do práce mají po ránu často o zábavu postaráno. Na hlavním tahu se totiž trousí nijak neoznačené skupinky dělníků. Autor článku potvrzuje, že v zimním pološeru představuje náhlé setkání s různě se pohybující grupou vskutku nevšední adrenalinový zážitek.
Autor: Josef Holek

Chtělo to více myslet

Celý problém vznikl už v době, kdy se výstavba průmyslové haly plánovala. Podle námi zjištěných informací se s pracemi začalo i přes to, že šlo o objekt mimo rámec dlouhodobého územního plánu. To by tak nevadilo, kdyby architekti a stavaři řešili celkový stav provozu a domysleli, že se budou chtít dělníci nějak dostat do práce, ale ne všichni mají auta. Tuto potíž mělo později vyřešit zavedení linky městské hromadné dopravy do areálu firmy. To se za léta nestalo a nejbližší zastávka je vzdálená několik stovek metrů od brány. A ještě ke všemu přes silnici…

Autobus MHD zajíždí do areálu někdejších kasáren, kde má sídlo několik menších fi rem a jedna továrna. K fabrice na opačné straně silnice, do níž každý den pěšky míří stovky dělníků, ale nezajíždí.
Autor: Josef Holek

Sečteno a podtrženo. Lidé bydlící ve Vítkově mohou využít nové stezky pro pěší, která se napojuje na pár metrů chodníku v areálu bývalých kasáren. Z této strany by tak byl problém jakžtakž vyřešen. Směrem od Tachova ale žádné chodníky nejsou. To však neznamená, že by zde chodci nemohli být v relativně větším bezpečí než na hlavním tahu. V místě totiž existuje paralelní a téměř nevyužívaná Plánská ulice. Je ale naproti fabrice, takže neřeší nebezpečné přecházení. Návrh by ještě musel být podpořen značkou, která by zakazovala vstup chodcům na hlavní tah. Jenže to by se nezamlouvalo dopravnímu inspektorátu, protože prý neexistuje adekvátní bezpečná trasa. „I provoz v Plánské ulici musí být v souladu se zákonnými normami. Nyní není, protože se ani tady nejedná o trasu, na níž by se nacházel chodník nebo byla adekvátně osvětlená,“ vysvětluje policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Z Vítkova vede do areálu bývalých kasáren stezka pro pěší. Je ale na opačné straně silnice, takže by problém neřešila ani v případě protažení do Tachova. Neodpadla by totiž potíž s přecházením silnice k fabrice na protější straně.
Autor: Josef Holek

Raději ten přechod

Místní zastupitelstvo se přiklání k verzi vybudovat přechod a pár metrů chodníků směrem k továrně i do Plánské ulice. A ani tak motoristé nebudou ušetřeni přešlapávání úřednického šimla. „Přechod na silnici druhé třídy, kde by platila devadesátka, nelze udělat bez patřičných stavebních úprav,“ připomíná Jiroušková. Kromě chodníků má na mysli třeba oranžově blikající semafor.

Vítkovský kopec je rozdělen do tří pruhů. Dva vedou na Tachov. Dnes jaksi postrádají smysl, protože zejména pomalejší kamiony už předjíždět nelze. Všem musí stačit padesátka. Červený puntík označuje místo, kde dříve stála značka ukončující obec.
Autor: Josef Holek

Sdílej na facebooku
 

Archiv PDF

Zaregistrujte se zdarma
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Pokračujte zde!
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851