Nejlepší řidič | Pravidla | SvetMotoru.cz
Svět Motorů
Vstup pro předplatitele
Zapomněli jste heslo?

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

Hledáme nejlepší české řidiče!

Hrajte o vůz Kia cee'd, skútry, hodinky a další hodnotné ceny.

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Nejlepší český řidič 2013

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Jak jsme zjistili správnou odpověď na tipovací otázku?

1. Výsledek jsme zjistili pomocí experimentu, který jsme provedli za účasti notáře. Tento výsledek bude pro vyhodnocení soutěže a správnosti odpovědí rozhodující a bude publikován v týdeníku Svět motorů spolu se zveřejněním jmen výherců.

2. Naplnili jsme kufr zaparkované Kie cee’d (pětidvéřový hatchback, poslední model) výtisky časopisu Svět motorů číslo 32/2013, a to způsobem, jaký je zobrazen na níže uvedené fotografii (záměrně deformované byly pouze na fotografii viditelné výtisky). Zadní sedačky auta byly v normální – nesklopené poloze a kryt zavazadlového prostoru byl na svém místě. Kufr byl naplněn do výše tohoto krytu. V kufru nebyly žádné další předměty (ani součásti povinné výbavy). Všechny odkládací uzavíratelné prostory byly uzavřeny a nebyly do objemu kufru počítány. Auto nemá dvojité dno zavazadlového prostoru.

3. Poté jsme zaplněný kufr vyfotografovali.

4. Následně jsme za přítomnosti notáře všechny výtisky spočítali. Notář byl přítomen po celou dobu experimentu a dohlížel na jeho regulérnost. Výsledek potvrdil notářským zápisem.

Nej řidič - tipovací otázka
Nej řidič - tipovací otázka
Autor: SM

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tento dokument upravuje pravidla soutěže Nejlepší český řidič. Pravidla uvedená v tomto dokumentu jsou jediná a jsou stejně závazná pro všechny soutěžící.

1. Název soutěže: Nejlepší český řidič

 

2. Organizátor soutěže:

Ringier Axel Springer CZ a.s., se sídlem Komunardů 1584/42 , 170 00 Praha 7, IČ: 407 66 713, DIČ: CZ 407 66 713, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 867 (dále jen „organizátor“). Organizátor je vydavatelem tištěných titulů Blesk, Sport, Aha!, Reflex, ABC, GEO, Blesk pro ženy, Blesk Hobby, Blesk Zdraví, Blesk Křížovky, Blesk NejPes, Blesk Vaše recepty, Aha! Křížovky, Sport GÓÓÓL, Svět motorů, Auto TIP, AutoProfi a provozovatelem internetových portálů www.isport.cz, www.blesk.cz, www.auto.cz a dalších.

 

3. Doba trvání soutěže a místo konání soutěže:

Doba trvání soutěže: 29. 7. 2013 až 24. 9. 2013.
Místem konání soutěže je území České republiky.

 

4. Tituly a portály určené pro soutěž:

Soutěž se uskuteční v týdeníku Svět motorů, v deníku Blesk a na portálech www.nejlepsiridic.cz, www.blesk.cz.

 

5. Základní princip soutěže:

Soutěž probíhá v období od 29. 7. 2013 do 24. 9. 2013 v týdeníku Svět motorů, deníku Blesk a na stránkách www.nejlepsiridic.cz, www.blesk.cz (dále jen na Internetu) a na autodromu Polygon Most ve třech částech podle následujícího harmonogramu:

A) SMS kvíz – od 29. 7. 2013 0:00 hod. do 8. 9. 2013 23:59:59 hod.
B) Semifinále – 24. 9. 2013
C) Finále – 24. 9. 2013

 

A) SMS kvíz

SMS kvíz má celkem 5 základních kol a 1 rozstřelové kolo. V každém ze základních kol budou jak ve Světě motorů a Blesku, tak na Internetu zveřejněny 3 soutěžní otázky, u každé z nich s možností výběru z 3 odpovědí (varianty A,B,C), ze kterých soutěžící vybírá právě jednu. Soutěžní otázky pro dané kolo budou vždy zveřejněny nejdříve ve Světě motorů, a to vždy v pondělí, v první den daného kola a vždy následující den po shora uvedeném uveřejnění budou zveřejněny i v Blesku a na Internetu. Správná odpověď je vždy jen jedna. Všechny 3 soutěžní otázky daného kola budou zveřejněny vždy naráz, a to v den zahájení příslušného kola dle harmonogramu uvedeného níže. Soutěžní otázky zveřejněné ve Světě motorů a Blesku se shodují se soutěžními otázkami na Internetu. Na danou sadu 3 otázek z příslušného kola může soutěžící odpovědět pouze jednou. V případě, že soutěžící zašle vícero SMS obsahujících odpovědi na sadu otázek z daného kola, bude považována za platnou ta SMS, jež byla Organizátorem přijata dříve. Soutěžící je povinen zaslat SMS ve tvaru uvedeném níže, a to do konce období stanoveného harmonogramem pro dané soutěžní kolo. Soutěžící je povinen zaslat odpovědi na jednu konkrétní sadu z daného kola vždy v jedné SMS. Účastník, který soutěžil v rozporu s pravidly a takovouto SMS zprávu poslal, nemá nárok na vrácení nákladů za takto odeslanou SMS zprávu.

V rozstřelovém kole budou jak ve Světě motorů a Blesku, tak na Internetu zveřejněny 3 znalostní otázky a jedna tipovací otázka. U každé znalostní otázky s možností výběru z 3 odpovědí (varianty A,B,C), ze kterých soutěžící vybírá právě jednu. U tipovací otázky pošle soutěžící přesný tip v požadovaném tvaru. Soutěžní otázky pro rozstřelové kolo budou zveřejněny nejdříve ve Světě motorů, v pondělí, v první den rozstřelového kola a následující den po shora uvedeném uveřejnění budou zveřejněny i v Blesku a na Internetu. Správná odpověď na znalostní otázky je vždy jen jedna. Všechny 4 soutěžní otázky rozstřelového kola budou zveřejněny naráz, a to v den zahájení rozstřelového kola dle harmonogramu uvedeného níže. Soutěžní otázky zveřejněné ve Světě motorů a Blesku se shodují se soutěžními otázkami na Internetu. Na danou sadu 4 otázek z rozstřelového kola může soutěžící odpovídat, pouze pokud správně zodpověděl všechny otázky alespoň jednoho základního kola. Pokud odpověděl správně v kterémkoliv základním kole, přijde mu potvrzovací SMS, že tak učinil. Soutěžící může v rozstřelovém kole odpovědět tolikrát, v kolika základních kolech odpověděl správně. V případě, že soutěžící zašle vícero SMS, obsahujících odpovědi na sadu otázek z rozstřelového kola, než kolik měl dle předchozí věty právo zaslat, bude považována za platnou ta SMS, jež byla Organizátorem přijata dříve. Soutěžící je povinen zaslat SMS ve tvaru uvedeném níže, a to do konce období stanoveného harmonogramem pro dané soutěžní kolo. Soutěžící je povinen zaslat odpovědi na jednu konkrétní sadu z rozstřelového kola vždy v jedné SMS.

Harmonogram jednotlivých kol SMS kvízu:

1. kolo:          29. 7. 2013 0:00 hod. –   4. 8. 2013 23:59:59 hod.
2. kolo:            5. 8. 2013 0:00 hod. – 11. 8. 2013 23:59:59 hod.
3. kolo:          12. 8. 2013 0:00 hod. – 18. 8. 2013 23:59:59 hod.
4. kolo:          19. 8. 2013 0:00 hod. – 25. 8. 2013 23:59:59 hod.
5. kolo:          26. 8. 2013 0:00 hod. –   1. 9. 2013 23:59:59 hod.
Rozstřelové kolo:   2. 9. 2013 0:00 hod. –   8. 9. 2013 23:59:59 hod.

Svou odpověď na otázky jednotlivých kol zasílá soutěžící prostřednictvím SMS odeslané na číslo 907 99 10 v následujícím tvaru podle toho, z jakého titulu soutěžíte:

Svět motorů a www.nejlepsiridic.cz:

Pro 1. kolo: RIDIC1 mezera AažC AažC AažC mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera PSČ
Pro 2. kolo: RIDIC2 mezera AažC AažC AažC mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera PSČ
Pro 3. kolo: RIDIC3 mezera AažC AažC AažC mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera PSČ
Pro 4. kolo: RIDIC4 mezera AažC AažC AažC mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera PSČ
Pro 5. kolo: RIDIC5 mezera AažC AažC AažC mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera PSČ
Pro rozstřelové kolo: RIDIC6 mezera AažC AažC AažC mezera MUJTIP mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera PSČ

 

Deník Blesk a www.blesk.cz:  

Pro 1. kolo: NR1 mezera AažC AažC AažC mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera PSČ
Pro 2. kolo: NR2 mezera AažC AažC AažC mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera PSČ
Pro 3. kolo: NR3 mezera AažC AažC AažC mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera PSČ
Pro 4. kolo: NR4 mezera AažC AažC AažC mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera PSČ
Pro 5. kolo: NR5 mezera AažC AažC AažC mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera PSČ
Pro rozstřelové kolo: NR6 mezera AažC AažC AažC mezera MUJTIP mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera PSČ

 

Příklad odpovědi v základním kole: Soutěžící odpovídá na tři otázky prvního kola a bydlí v Olomouci (PSČ 77900). V 1. otázce považuje soutěžící za správnou odpověď možnost A, ve 2. otázce C a ve 3. otázce B. Jeho SMS bude vypadat „RIDIC1 ACB JAN NOVAK 77900“

Příklad odpovědi v rozstřelovém kole: Soutěžící odpovídá na otázky rozstřelového kola a bydlí v Olomouci (PSČ 77900). V 1. otázce považuje soutěžící za správnou odpověď možnost A, ve 2. otázce C a ve 3. otázce B a ve 4 tipuje 321 ks. Jeho SMS bude vypadat „RIDIC6 ACB 321 JAN NOVAK 77900“

Cena jedné SMS zprávy odeslané v první části soutěže, tzn. v SMS kvízu, na číslo 907 99 10 je 10,- Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory v ČR. Soutěž technicky zabezpečuje Ringier Axel Springer CZ a.s. Více informací o prémiových SMS službách najdete na www.platmobilem.cz.

Do semifinále soutěže postupuje 60 účastníků soutěže, kteří v rozstřelovém kole SMS kvízu odpověděli správně na 3 znalostní soutěžní otázky a zároveň byli nejblíže správné odpovědi na tipovací otázku. V případě, že nebude možné takto určit 60 postupujících do semifinále, bude rozhodovat dřívější datum a čas zaslání správných, resp. nejpřesnějších odpovědí na soutěžní otázky z rozstřelového kola.

 

B) Semifinále

Všichni semifinalisté budou informováni telefonicky marketingovým oddělením Organizátora. Ke kontaktování bude použito vždy telefonní číslo soutěžícího, se kterým se zúčastnil soutěže (tedy SMS kvízu). Soutěžící jsou povinni Organizátorovi poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se Organizátorovi nepodaří soutěžícího kontaktovat nejpozději do 11. 9. 2013, příp. soutěžící, který byl kontaktován, nepotvrdí závazně svoji účast na Semifinále, přichází takový účastník soutěže o nárok na další účasti v soutěži a jím uvolněné semifinálové místo bude nahrazeno dalším soutěžícím v pořadí.

Organizátor učiní za dost povinnosti kontaktovat semifinalistu, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na telefonním čísle, s nímž se zúčastnil soutěže, resp. se kterým dosáhl postupu do semifinále.

V případě, že semifinalista závazně nepotvrdí svoji účast do 16. 9. 2013 či po tomto termínu odřekne svoji účast či se osobně nedostaví na semifinále, nebude již jím uvolněné semifinálové místo nahrazováno dalšími soutěžícími v pořadí. Jména všech semifinalistů soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.nejlepsiridic.cz nejpozději do 17. 9. 2013.

Semifinále proběhne 24. 9. 2013 na autodromu Polygon Most, Hořánská cesta 205, 434 01 Most (dále jen Automotodrom), a to v hodinu určenou Organizátorem, která bude zveřejněna nejpozději do 17. 9. 2013. Podmínkou účasti v semifinále soutěže je u každého soutěžícího před samotným zahájením Semifinále soutěže prokázání jeho totožnosti, předložení platného řidičského průkazu, osobní účast na Semifinále a podpis prohlášení o odpovědnosti. V případě, že se semifinalista nedostaví ve výše určenou dobu na shora stanovené místo konání Semifinále soutěže nebo se nebude schopen prokázat požadovaným způsobem či nepodepíše prohlášení o odpovědnosti ve znění stanoveném Organizátorem, bude ze soutěže vyloučen.

Semifinále soutěže bude tvořeno dovednostními a znalostními disciplínami mezi semifinalisty. Organizátor si vyhrazuje právo určit podmínky této části soutěže, tedy znalostních a dovednostních disciplín. Podmínky znalostních a dovednostních disciplín budou zveřejněny nejpozději 17. 9. 2013 na internetových stránkách www.nejlepsiridic.cz. Deset nejlepších semifinalistů dle součtu jejich umístění dosažených v jednotlivých znalostních a dovednostních disciplínách postoupí do Finále soutěže. V případě, že po dokončení Semifinále nebude moci být určeno pouze 10 nejlepších semifinalistů, rozhodne mezi semifinalisty, kteří jsou si rovni v pořadí a obsazují poslední postupovou pozici, vyšší počet lepších umístění dosažených v jednotlivých disciplínách. Pokud ani takto nebude moci být určeno pouze 10 nejlepších semifinalistů, uskuteční se mezi zbývajícími finalisty, kteří jsou si rovni v pořadí a obsazují poslední postupovou pozici, vědomostní test. Ten bude složen ze tří otázek, vždy s možností výběru z 3 odpovědí, přičemž pouze jedna je správná. Takovýto typ vědomostního testu bude mezi předmětnými semifinalisty opakován do té doby, dokud nebude moci být určeno pouze 10 nejlepších semifinalistů.

Semifinálové disciplíny:


1. PARKOVÁNÍ DO ŘADY VOZIDEL

Zaparkování vozidla do řady stojících vozidel ve vymezeném čase.


2. JÍZDA ZRUČNOSTI

Průjezd slalomu vytyčeného kužely na čas přes kluznou plochu s vyhýbacím manévrem a průjezdem hlubší kaluží vody. Měří se čas průjezdu ve vteřinách a hodnotí se přesnost průjezdu slalomem a přesnost dojezdu do cíle.


3. MĚŘENÍ RYCHLOSTI

Soutěžící se snaží dosáhnout stanovené rychlosti bez použití tachometru.


4. TEST

Vědomostní test s motoristickou tématikou o dvaceti otázkách.

 

C) Finále

Finále proběhne rovněž 24. 9. 2013 na Automotodromu, a to bezprostředně po skončení a vyhodnocení Semifinále. Podmínkou účasti ve Finále soutěže je u každého soutěžícího osobní účast na Finále. V případě, že se finalista nedostaví ve výše určenou dobu na shora stanovené místo konání Finále soutěže, bude ze soutěže vyloučen. Finále soutěže bude tvořeno dovednostními a znalostními disciplínami mezi finalisty. Organizátor si vyhrazuje právo určit podmínky této části soutěže, tedy znalostních a dovednostních disciplín. Podmínky znalostních a dovednostních disciplín budou zveřejněny nejpozději 17. 9. 2013 na internetových stránkách www.nejlepsiridic.cz. Výherci finále, a tedy i celé soutěže, se stávají 3 nejlepší finalisté dle součtu umístění jednotlivých finalistů jimi dosažených ve znalostních a dovednostních disciplínách Finále soutěže, přičemž do celkových výsledků se započítává konečné umístění v Semifinále jako jedna z disciplín Finále. V případě, že po dokončení Finále nebudou jasni tři medailisté, rozhodne mezi finalisty, kteří jsou si rovni v pořadí a obsazují výherní pozici, jako prvotní kritérium vyšší počet lepších umístění dosažených v jednotlivých disciplínách Finále. Případně mezi zbývajícími finalisty, kteří jsou si rovni v pořadí a obsazují výherní pozici jako druhotné kritérium celkové umístění dosažené v Semifinále. Pokud ani takto nebude moci být určeno pořadí tak, aby každou výherní pozici obsadil pouze jeden finalista, uskuteční se mezi zbývajícími finalisty, kteří jsou si rovni v pořadí a obsazují výherní pozici vždy 1 dovednostní disciplína, do té doby, než budou moci být určeni 3 výherci Finále, resp. obsazení jednotlivých výherních míst, a tedy i celé soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo určit typ i podmínky takto konané dovednostní disciplíny, resp. dovednostních disciplín, s nimiž budou příslušní finalisté seznámeni bezprostředně před jejich případným konáním.

Finálové disciplíny:

1. OFF-ROAD

Soutěžící jede v lehčím terénu 2 jízdy po vytyčené trati. Smyslem je projet trať při 2. jízdě ve stejném čase jako v 1. jízdě resp. se tomuto času co nejvíce přiblížit (jízda pravidelnosti).


2. JÍZDA ZRUČNOSTI PRO POKROČILÉ

Průjezd dráhou s uhýbacím manévrem vytyčeným kužely na čas po asfaltové ploše s přejezdem mezi levým a pravým jízdním pruhem. Auto má pod zadními koly přídavná kolečka. Měří se čas průjezdu ve vteřinách a hodnotí se přesnost průjezdu.


3. SLALOM NA KOPCI

Průjezd slalomu vytyčeného kužely na čas po kluzné ploše s následným průjezdem levé zatáčky po kluzné ploše. Měří se čas průjezdu ve vteřinách a hodnotí se přesnost průjezdu slalomem, přesnost průjezdu zatáčkou a přesnost dojezdu do cíle.

4. VÝSLEDEK SEMIFINÁLE

 

6. Podmínky účasti v soutěži:

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, které vlastní platný řidičský průkaz skupiny B. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly a podmínkami soutěže uvedenými v tomto dokumentu.

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností Ringier Axel Springer CZ a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující odpovědi, které došly nejpozději do uzávěrky stanovené harmonogramem soutěže. Provozovatel neodpovídá za nedoručení SMS.

 

7. Výherci:

Jména výherců všech výher budou uveřejněna na stránce www.nejlepsiridic.cz do 30. 10. 2013.

 

8. Výhry v soutěži 

1. místo – osobní automobil Kia cee´d v hodnotě 300 000 Kč
2. místo – skútr Maxon Matador 125 cm3 v hodnotě 26 900 Kč
3. místo – skútr Maxon Ardour 50 cm3 v hodnotě 19 900 Kč

Nejlépe umístěná žena – skútr Motogino Venus 50 cm3 v hodnotě 14 900 Kč pro nejlépe umístěnou ženu v celkovém pořadí ze všech soutěžících

 

3x výhra pro soutěžící, kteří se umístí na 1. až 3. místě – hodinky Casio Red Bull racing edition.
3x výhra pro soutěžící, kteří se umístí na 1. až 3. místě – Grand karta od společnosti Benzina v hodnotě 3000 Kč
10x výhra pro soutěžící, kteří se umístí na 1. až 10. místě – navigace Garmin
10x výhra pro soutěžící, kteří se umístí na 1. až 10. místě – poukaz na Školu smyku v hodnotě 3500 Kč
60x výhra pro soutěžící, kteří se umístí na 1. až 60. místě – Grand karta od společnosti Benzina v hodnotě 500 Kč
60x výhra pro soutěžící, kteří se umístí na 1. až 60. místě – balíček autokosmetiky SONAX

 

9. Předání výher

K předání výher osobně výhercům soutěže dojde bezprostředně po skončení a vyhodnocení Finále soutěže, a to v místě konání Finále, resp. u semifinalistů obdobně bezprostředně po skončení semifinále, a výhry pro nejlépe umístěnou ženu bezprostředně po skončení a vyhodnocení Finále. Nebude-li moci být z důvodů na straně výherce soutěže výhra předána dle předchozí věty, je výherce oprávněn převzít si výhru nejpozději do 30. 9. 2013 v autosalonu Kia Praha, na adrese V Oblouku 128, 252 43 Čestlice. Skútry od společnosti Auto Kelly a.s. budou výhercům převezeny na pobočku Auto Kelly a.s., které je nejblíže bydlišti výherce. Nevyzvedne-li si výherce výhru osobně, či neposkytne-li výherce součinnost k tomu, aby mu výhra mohla být řádně předána (a to ani v náhradním termínu dle předchozí věty), propadá výhra ve prospěch organizátora soutěže.

Podmínkou soutěže související s předáním výhry je souhlas výherce se zveřejněním jména, příjmení a v případě setkání i souhlas se zveřejněním údajů o výherci poskytnutých pro tuto soutěž, podoby a ostatních projevů osobní povahy v týdeníku Svět motorů, v Blesku či na internetových stránkách www.nejlepsiridic.cz, www.blesk.cz a www.auto.cz za účelem realizace soutěže, a to na dobu uvedenou v bodu 11 těchto pravidel, k zajištění účasti soutěžícího v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. a jejích klientů. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli po skončení soutěže písemně odvolat (v případě odvolání souhlasu může mít takové odvolání za následek propadnutí výhry ve prospěch organizátora – viz pravidla níže uvedená). Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že výherce odmítne zhotovení reportáže a bezplatné zveřejnění v týdeníku Svět motorů, v Blesku a na www.nejlepsiridi.cz, www.blesk.cz a www.auto.cz, případně v dalších tištěných a elektronických médiích patřících organizátorovi, ztrácí nárok na výhru. Organizátor a výherce si mohou dohodnout termín setkání, nejpozději však do 21 dní ode dne, kdy získal výherce nárok na výhru. Během setkání dojde k ověření totožnosti výherce, k realizaci reportáže s výhercem, sestavující se z rozhovoru a vyhotovení potřebného množství fotografií.

 

10. Vyloučení zaměstnanců organizátora

Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. a jejich rodinní příslušníci v první řadě (manžel/manželka, děti).

 

11. Použití projevů osobní povahy a osobních údajů účastníka soutěže:

V souvislosti s předáním výhry tímto uděluje výherce souhlas s použitím svého jména, příjmení, a údajů účastníka poskytnutých pro účely této soutěže, podoby a ostatních projevů osobní povahy na reklamní a propagační účely organizátora, zejména však na uveřejnění svého jména, příjmení, fotografie na účely prezentace soutěže, stejně jako prezentace a propagace organizátora.

Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje dobrovolně na dobu do 31. 10. 2013. K použití údajů v období po 31. 10. 2013 může dojít v případě, že organizátor takovéto údaje použije v rámci článků týkajících se soutěže anebo v článcích týkajících se obdobné soutěže.

Souhlas je možné kdykoliv po skončení soutěže písemně, formou doporučeného dopisu, odvolat. Organizátor smí zpracovávat tyto údaje do doby, než bude souhlas odvolaný. Účastník soutěže má ve vztahu k jeho zpracovaným osobním údajům všechny práva stanovená především § 20 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

12. Soudní vymáháni výher v soutěži:

Výhry v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou, ani žádnou jinou právní cestou. V případě, že nastanou pochybnosti o splnění těchto podmínek a pravidel soutěže, rozhodne o jejich splnění, resp. nesplnění organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru Organizátorovi vrátit.

 

13. Úprava a změna pravidel soutěže:

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv před i během trvání soutěže změnit anebo upravit tato pravidla a podmínky soutěže, stejně jako právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady. Změnu anebo úpravu pravidel se organizátor zavazuje zveřejnit stejným způsobem, kterým dojde k vyhlášení soutěže. V případě rozporu mezi těmito pravidly a podmínkami soutěže a pravidly a podmínkami soutěže uvedenými v propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených soutěžícím platí znění těchto pravidel a podmínek soutěže.

 

14. Zveřejnění pravidel soutěže:

Tato pravidla soutěže budou uveřejněná na internetové stránce www.nejlepsiridic.cz počínaje dnem 22. 7. 2013. Jejich odstranění ze stránky se uskuteční nejdříve do deseti (10) dní od ukončení soutěže. Tato pravidla soutěže budou také k dispozici k nahlédnutí v prostorách sídla organizátora.

 

15. Daňová povinnost:

Všechny výhry nad 10 000 Kč (slovem deset tisíc korun českých) v soutěži podléhají dani z příjmů podle příslušných právních a daňových předpisů v ČR. Organizátor se zavazuje uhradit za soutěžící uvedenou daň.

 

16. Zodpovědnost za škodu:

Případná zodpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti se soutěží bude řešená podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění. Jestli v důsledku činnosti nebo nečinnosti účastníka soutěže vznikne organizátorovi anebo ostatním účastníkům soutěže jakákoliv újma, je účastník soutěže, který újmu způsobil, povinný v plném rozsahu ji nahradit. 

Skútry od společnosti Auto Kelly a.s. budou výhercům převezeny na pobočku Auto Kelly a.s., které je nejblíže bydlišti výherce.

Partneři:
BESIP Zelená vlna
Pod záštitou:
Ministrerstvo dopravy

Objednávka starších čísel

Archiv čísel najdete zde
 

Archiv PDF

Zaregistrujte se zdarma
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Pokračujte zde!
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851